Skip to content

Ovala platta rör för radiatorer

Tillsammans med våra kunder har vi konstruerat och utvecklar fortfarande nya rör med förbättrade egenskaper för att klara dessa nya utmaningar för kylanordningar.

shaped tubes

Bilmotorer har från allra första början kylts med ett luft/vätske-system. Så är det fortfarande, men i dag har nya applikationer, som luft/vätske-baserade laddluftkylare och kontaktkylbatterier med sina indirekta slingor ökat värmebelastningen på huvudsystem.

Tillsammans med våra kunder har vi konstruerat och utvecklar fortfarande nya rör med förbättrade egenskaper för att klara dessa nya utmaningar för kylanordningar som inte är placerade nära kylluftströmmen i bilens front. Förutom de traditionella ovala platta rören, som finns i ett otal dimensioner, har vi också svetsade rör av B-typ och små fördjupningar i ytan.

Recommended for you