Skip to content

Hydro – en överblick

Hydro är ett ledande aluminium- och energiföretag som skapar verksamheter och partnerskap för en mer hållbar framtid. Vi utvecklar industrier som är viktiga för människor och samhälle.

Karmøy technology pilot

Sedan 1905 har Hydro förvandlat naturresurser till värdefulla produkter för människor och företag och skapat en trygg och säker arbetsplats för våra 31 000 anställda på mer än 140 platser i 40 länder.

Idag äger och driver vi olika verksamheter och har investeringar baserade i hållbara branscher. Hydro finns genom sin verksamhet representerat i ett brett spektrum av marknadssegment för aluminium- och  metallåtervinning, energi och förnybara energikällor. Vi erbjuder unik kunskap och kompetens.

Hydro har åtagit sig att leda vägen mot en mer hållbar framtid och skapa mer livskraftiga samhällen genom att utveckla naturresurser till produkter och lösningar på innovativa och effektiva sätt.

Viktiga fakta

  • Firma: Norsk Hydro ASA
  • Grundat: 1905
  • Affärsområden: Hydro Bauxite & Alumina, Hydro Aluminium Metal,  Hydro Extrusions, Hydro Energy
  • Antal anställda: 31 000
  • Företaget representerat i cirka 40 länder runtom i världen
  • VD och koncernchef: Hilde Merete Aasheim

Nyckeltal­ 2021

  • Intäkter: NOK 149 654 miljoner
  • Justerat rörelseresultat: NOK 28 010 miljoner
  • Nettoinkomst från fortlöpande verksamhet: NOK 13 930 miljoner

Se Hydros årsredovisning 2021 för mer ekonomisk information.