Skip to content

Hydro lanserar grönare varumärken

De nya grönare varumärkena CIRCAL och REDUXA sätter en ny standard för koldioxidsnål och återvunnen aluminium och gör det lättare för kunderna att marknadsföra mer hållbara aluminiumprodukter.

CIRCAL and REDUXA brands

Hydro gör det nu lättare för kunderna att marknadsföra aluminiumprodukter som är tillverkade av återvunnen metallskrot eller primär-metall från hydro-drivna smältverk. De två nya grönare varumärkena CIRCAL och REDUXA är certifierade material med information om koldioxidavtryck och full spårbarhet.

– Vi arbetar hårt i hela bolaget för att minska både våra egna och kundernas utsläpp. Genom att använda förnybar energi och modern teknik kan Hydro producera renare aluminium än någonsin tidigare. Som industribolag anser vi att det är vårt ansvar att hjälpa våra kunder på vägen mot en koldioxidsnål framtid, säger Hydros vd och koncernchef, Hilde Merete Aasheim.

Hydro REDUXA är en serie med certifierad, koldioxidsnål aluminium med ett maximalt koldioxidavtryck på 4,0 kg per kg aluminium. Hydro CIRCAL är ett sortiment av förstklassigt aluminium tillverkat med ett minimum av 75 % återvunnet skrot. Ju mer av innehållet som består av återvunnet skrot, desto lägre är koldioxidavtrycket.

Ökad efterfrågan på mer hållbara material

Som en effekt av regelverk och klassificeringsprogram har kunder inom olika branscher, som t.ex. fordons- och byggbranschen, allt högre hållbarhetskrav på de material som används.

 – Vi ser hur tänkesättet kring dessa frågor börjar förändra sig, och branschen måste stödja och möta denna förändring. Vi måste skapa grönare produkter, men vi måste också informera om dem och marknadsföra dem. På så sätt stimulerar vi också investeringar och ny teknik som kommer att förändra vårt sätt att producera och skapa produkter i framtiden, så att vi kan utöka vår portfölj med grönare metaller, säger chefen för Hydros klimatavdelning, Bjørn Kjetil Mauritzen.

Legeringen CIRCAL 75R lanserades först 2018, då under produktnamnet Hydro 75R.  De första avtalen har undertecknats av Hydros byggsystem-varumärken Technal och WICONA, och kommer totalt att generera hundratals ton av aluminium. I Kuwait levererar Hydro fasader till ett stort offentligt projekt, medan avtal för medelstora projekt har tecknats i Tyskland, Frankrike, Sverige, Storbritannien, Nederländerna och Norge.

Fakta:

Om Hydro CIRCAL: Hydro CIRCAL är en serie produkter som är tillverkade av återvunnen skrot. Genom att använda återvunnet material minskar vi på energianvändningen rejält, samtidigt som vi fortfarande kan erbjuda produkter av hög kvalitet. Procentandelen skrot förändras beroende på kundens specifikationer, men vi kan alltid garantera ett koldioxidavtryck på under 2,3 kg koldioxid per 1 kg producerad aluminium.

Om Hydro REDUXA: Hydro REDUXA är vår serie med certifierad, koldioxidsnål aluminium. Den görs med förnybar energi, vilket resulterar i ett maximalt koldioxidavtryck på 4,0 kg koldioxid per kg aluminium – en tredjedel av det globala genomsnittet. Detta är ett av världens lägsta kol-aluminium-resultat hittills.

Media contact:

Ina Strander John

Ina Strander John

Communication Manager

Recommended for you