Skip to content
Small group of Hydro workers in protective gear

– Att samarbeta måste bli det nya normala

Efterfrågan på hållbara lösningar är omättlig. – För att nå målen måste alla branscher och industrier samarbeta sinsemellan, säger Jean-Marc Moulin, hållbarhetschef för Hydros Extruded Solutions.

– Vi håller på att ändra standarden för hur vi producerar och bygger. Tidigare har fokus varit på hur "grön" en byggnad är när den används. Nu tittar man på hela byggnadens livscykel, från att den byggs och tas i bruk, tills den rivs och återvinns.

För Jean-Marc är hållbarhet inte bara en teori, utan en princip som är fullt möjlig att efterleva.

– Cirkulär ekonomi och grönare lösningar kan idag implementeras på många produkter och inom många tjänster, branscher och industrier. I både stor och liten skala. Men för att det ska fungera måste de olika fälten samarbeta.

En opera i tre akter

Han har sitt skrivbord i Oslo, en bostad i Luxemburg och hela Europa som arbetsplats. Jean-Marc arbetar med att skapa samarbete, både hos kunder men även internt i Hydro. Syftet är att skapa grönare lösningar, hållbara värdekedjor och samtidigt minska Hydros egen miljöpåverkan.

– Jag ser arbetet som en opera i tre akter, säger han med glimten i ögat.

Varje vecka träffar han arkitekter, entreprenörer, formgivare och utvecklare från olika branscher och industrier.

Operans första akt handlar om de lösningar som Hydro kan erbjuda. Som att återvinna skrot, använda vattenkraft och moderna metoder för att tillverka återvunnen och koldioxidsnål aluminium.

Jean-Marc Moulin

– Akt två handlar om att lyssna. Jag lyssnar på olika aktörer från olika branscher och sätter mig in i vilka utmaningar de möter. Vilka krav måste de efterleva i det dagliga arbetet, vad behöver de för att bygga mer hållbara byggnader och vilka produkter och system vill de ha?

I den tredje och sista akten uppstår samarbete, rådgivning och lösningar, som förverkligas i form av en byggnad – eller kanske en bil eller stol.  

– Tillsammans får vi samhället att röra sig i positiv riktning och blir en del av lösningen på de utmaningar vi står inför. Fler och fler branscher och aktörer deltar i arbetet, säger hållbarhetschefen.

Hållbarhet i flera vågor

Jean-Marc beskriver utvecklingen inom hållbarhet som "vågor". I den första vågen var det spjutspetsarna som ledde utvecklingen. En sådan spjutspets är arkitektkontoret Snøhetta, som under flera år har visat att det är fullt möjligt att bygga hållbara, vackra och bra byggnader.

– Det kommer att krävas gedigna och tvärvetenskapliga samarbeten för att få fram effektiva lösningar som förhindrar ytterligare klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald, säger Snøhettas grundare och arkitekt Kjetil Trædal Thorsen.

– Om vi fortsätter att utvinna aluminium i dagens hastighet är det ett ändligt material. Precis som koppar, zink och många andra material så kommer det en dag då det inte finns så mycket kvar att hämta ut ur marken. Så vi måste fundera på hur vi ska återvinna sådana material. Min vision är att aluminium ska befinna sig i ett slutet kretslopp, avslutar Kjetil.

Small group of Hydro employees in protective gear

 

En genuin vilja att producera grönare

Den andra vågen, som vi nu befinner oss i, består av att allt fler deltar i arbetet: Inte bara enskilda aktörer, utan hela branscher, industrier, konsumenterna själva och – inte minst – regeringarna. Resultatet är högre krav på nya material och återvinning av gamla, samt en genuin vilja att producera grönare.

– Den här vågen kommer verkligen att förändra vårt samhälle, säger Jean-Marc.

Men han är otålig.

– Jag tycker inte att det går tillräckligt snabbt. Jag vet att vi, tillsammans med andra bolag, kan göra stor skillnad. Det unika med vår position är att vi kan bidra till att skapa en efterfrågan på grönare produkter. Här är återvunnen aluminium det perfekta exemplet: Det kan återvinnas i det oändliga utan att förlora sina kvaliteter. Det är ett av få permanenta material!

Spännande tider

Jean-Marc talar med entusiasm. Just nu är det är spännande tider inom både design- och byggbranschen. Den cirkulära ekonomin, som för inte så länge sedan var ett teoretiskt begrepp, har fått fotfäste. Både i form av politik, regler och krav, och hur vi måste skapa och använda resurser i framtiden.

– Cirkulär ekonomi är nu ett praktiskt begrepp som används dagligen inom alla branscher och industrier. Det innebär att det inte längre går att "gröntvätta" med fina ord. Hållbarhet får allt större tyngd och effekt.

Jean-Marc ser en tydlig förändring i Europa. Särskilt i Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Storbritannien antog nyligen lagar för att stoppa sina utsläpp innan 2050. I Frankrike kommer en ny byggförordning som fastställer en helt ny standard för koldioxidavtryck att lanseras 2021. I Danmark, Finland, Luxemburg och Nederländerna stimuleras cirkulär ekonomi – och entreprenörerna omfamnar det.

– Vi är på god väg, men för att skapa robusta, hållbara och framåtblickande samhällen måste samarbete bli det nya normala. Det är det enda logiska sättet att möta framtiden på, säger Jean-Marc Moulin.

I Hydro tror vi passionerat på en hållbar framtid. I denna artikelserie talar vi med branschledare och yrkesverksamma kring temat "hållbar konstruktion", för att utforska hur vi kan skapa en bättre framtid inom konstruktion och byggande via tekniska innovationer.

balconies with large green plantsA sustainable building industry Circal emblemHydro recycled aluminium  badge with reduxa logoHydro low carbon aluminium

Recommended for you