Skip to content
Ravi Chidambar holding a heat exchanger

Aluminium – ett självklart val för Indiens växande bilindustri

Det första en indisk bilköpare gör är att slå på luftkonditioneringen och hoppas att bilen snabbt ska bli sval. ”Vi måste konstruera värmeväxlare med förångare som kyler snabbt”, säger Ravi Chidambar, vd för Tata Toyo Radiator Ltd.

Chidambar är utbildad maskiningenjör med inriktning på termisk effekt och värmeteknik. Han har ett brinnande intresse för värmeväxlarsystem och den viktiga roll som aluminium spelar i detta avseende.

Förutom att aluminium är lätt och har goda värmeledande egenskaper ser han det som en stor fördel att materialet lämpar sig så bra för legeringar.

Designflexibilitet är en viktig faktor

– En värmeväxlarkonstruktör blir bara bättre genom utveckling och erfarenhet, säger Ravi Chidambar. Lösningarna finns inte i några skolböcker. De är beroende av ändamålet. Övning ger färdighet och det är först efter flera försök man har slutprodukten, säger han.

Ett fordon har 20 till 25 värmeväxlare. I dagsläget tillverkar Tata Toyo Radiator Ltd. omkring en tredjedel av dessa, men fler är på gång.

– Utmaningen är att utveckla lättare och starkare legeringar och material och att ständigt förbättras. Kunderna vill hela tiden ha tunnare och starkare aluminium, säger han. 

Recommended for you