Skip to content
Behållare med rapsolja

Lika bra i produktionen som i stekpannan

februari 25, 2021

På Vetlandafabriken har man under senaste året använt sig av rapsolja i produktionen som ett substitut för paraffinolja.

Ett test som visat sig vara bra på många punkter, inte minst ur de arbetsmiljömässiga aspekterna. Joakim Windmuller, Mats Carlsson och Jörgen Hultqvist låg bakom idén och har berättat om fördelarna de upplevt sedan de bytte från paraffinolja till rapsolja.

Under en lång tid har man använt sig av paraffinolja för att smörja knivar och sågar i produktionen i Vetlandafabriken. Problemet med paraffinolja är att det skapar mycket rök när det hettas upp, och har man inte ordentlig ventilation skapar det dålig luft för medarbetarna i produktionen. Utöver den enorma mängden rök som paraffinoljan utlöser under användningen är det även viss brandrisk när man använder sig av oljan. Men nu när man bytt ut paraffinoljan, och använder sig av rapsolja istället, blir det mindre rök och man minimerar brandrisken vid användning av samma mängd olja. Nu har man även börjat med att smörja götsågen med rapsolja under den senaste veckan, vilket de känner fungerar bra.
Tanken att byta ut paraffinoljan har funnits där länge, men man har inte haft något bra substitut förrän man kom att tänka på rapsoljan. Man har testat en del olika substitut men av dessa har en del varit mer skadliga än paraffinet och det har inte varit några hållbara lösningar. Men så efter ett morgonmöte för något år sedan sa man att de kanske skulle testa att använda rapsolja istället för paraffin och en lösning var hittad.

När man först kom på idén så åkte man till livsmedelsbutiken och köpte rapsolja för att testa sin teori om rapsolja som substitut. Numera samarbetar man med Saparestaurangen och köper därigenom rapsolja till produktionen.
Utöver de praktiska fördelarna med att använda rapsolja istället för paraffinolja tillkommer även den ekonomiska aspekten. Enligt Jörgen håller en dunk på 10 liter nästan 3 månader, vilket i sin tur är nästan dubbelt så länge som en likartad dunk med paraffinolja. Så, om vi ska rada upp fördelarna med rapsolja får man:

• Mindre rök, bättre luft
• Bättre arbetsmiljö
• Använder mindre mängd olja i förhållande till produktion
• Lägre brandrisk
• Upplevs som mindre slitage på såg och kniv

Arbete framåt

För framtiden känner Mats, Jörgen och Joakim att det hade varit intressant att ha någon som gör en uppföljning i produktionen som mäter halter i röken och mäter användningen för att få se konkret om/hur mycket bättre det faktiskt fungerar med rapsoljan. Just nu kan de enbart gå på vad de ser, vilket är mindre rök, mindre användning av olja över tid och, till synes, mindre slitage på sågarna. Ett bra initiativ av Vetlandafabriken som förhoppningsvis kommer ha en långvarig, positiv, effekt för både medarbetarna och produktionen.

Om paraffinolja

Paraffinolja är en vit mineralolja och heter egentligen Marcol 82. Den är klassad som hälsofarlig enligt säkerhetsdatabladet, och långvarig exponering kan orsaka irritation i huden och ögon.

 

Recommended for you