Skip to content

Hydro Innovation & Technology

Hydro Innovation & Technology är Hydro Extrusions forskningscenter som ska stimulera och vara en aktiv partner i affärs- och teknologiutvecklingen inom Hydro.

Swedish flag and extruded profiles

Hydro Innovation & Technology (I&T) är Hydro Extrusions forskningscenter (R&D). En viktig aspekt av I&T's funktion är att skapa medvetenhet och dela kunskap om aluminium och dess legeringar, egenskaper, användning och dess tillämpbarhet.

I&T's ingenjörer och specialister erbjuder aluminiumkunskap och expertis inom legeringskomposition och processparametrar. Våra laboratorier har avancerad utrustning för ett stort antal mätningar till stöd för material- och annan teknisk forskning. I&T hanterar utvecklingsprojekt tillsammans med andra Extruded Solutions-enheter och deras kunder. I vissa fall sker detta i samarbete med universitet och forskningsinstitut, ibland som en del av nationella och internationella program för forskning och utveckling.

I&T utför också kortvariga serviceuppdrag, som vanligtvis involverar kemisk analys, mikrostrukturanalys eller mekanisk testning. I vissa fall ger I&T råd om materialval, design, sammanfogning, ytbehandling, återvinning med mera. I&T tillverkar eller utvecklar inte egna produkter. Metoder som används av I&T baseras på nationella och internationella standarder, eller utvecklas eller utvecklas i en dialog med våra kunder.

Address

Hydro Extruded Solutions AB

Kanalgatan 1

612 81 Finspång

Hitta oss på Google maps
0122 - 170 00