Skip to content

Hållbara HVAC-värmeväxlare

För att hålla jämna steg med allt strängare miljölagstiftning måste HVACR-tillverkare optimera sina produkter kontinuerligt för att uppfylla nya krav på återvinning, effektivitet, köldmedium och köldmediefyllning. Aluminiumet kan lösa många av de här problemen tack vare materialets fysiska egenskaper. Och eftersom metallen kan strängpressas till extremt snäva toleranser – till skillnad från stål och koppar – kan vi tillverka rör med mikrokanaler.

Använd aluminium i stället

Aluminium är mycket lättare och kostar mindre per viktenhet än koppar. Detta betyder att du får tre meter aluminiumrör för samma pris som en meter kopparrör.

Mikrokanalteknik

Genom att kombinera mikrokanalrör med våra slitsade och svetsade aluminiumgrenrör kan du dra full nytta av en lösning helt i aluminium. Denna teknologi hjälper ditt företag att:

  • Minska ditt systems köldmediefyllning med hela 40 procent
  • Förbättra din energiprestanda/verkningsgrad med upp till 10 procent
  • Minska din råvaruförbrukning med över 50 procent
  • Sänka era kostnader jämfört med värmeväxlare tillverkade av både koppar och aluminium
  • Återvinna alla delar av systemet

Aluminium är den bästa lösningen för att öka effektiviteten och samtidigt minska de totala kostnaderna. Nu kan du alltså spara pengar samtidigt som du gör miljön en tjänst.

Kontakta oss för mer information om vårt HVACR-sortiment
Tillvägagångssättet för att kyla ner en motor eller värma upp en kupé har inte förändrats mycket de senaste 50 åren, även om de tekniska framstegen har varit enorma. – Det är en spännande utveckling för mig som ingenjör, säger Martin Bauer.