Skip to content

Aluminium inom solcellsteknik

Du kan använda aluminiumlösningar för att bygga ramar eller monteringssystem för solcellsmoduler.

solar panels

Innovativ solcellsteknik i aluminium

Vi erbjuder modulramar med en mängd olika ytbehandlingar, designer och konfigurationer – bland annat en lättmonterad ramsats.

I och med att solcellsmoduler blir allt vanligare ökar även efterfrågan på smarta konstruktioner och ytbehandlingar för dessa produkter – bland annat för ramarna.

Lätt aluminium i moduler och ramar ger en enklare installation och minskar kostnaderna. Strängpressade profiler med inbyggda funktioner möjliggör dessutom effektiv montering utan svetsning.

Integrerad solcellsteknik i byggnader

Vi erbjuder en ny typ av ram som kräver minsta möjliga bearbetning. Profilerna fogas samman enkelt och säkert utan att man behöver borra, stansa eller utföra andra arbeten. De har dessutom en inbyggd funktion för vattendränering.

Byggnadsintegrerade solceller är ett område som går under våra varumärken Sapa, Technal och WICONA.