Skip to content
Kontakta oss om du vill diskutera ditt projekt inom termisk solenergi med våra experter

Aluminium i förnybara energilösningar

Det är viktigt att solfångarnas ramar smälter in i omgivningen. De måste kunna stå emot väder och vind och dessutom vara estetiskt tilltalande. Vi erbjuder aluminiumlösningar med högkvalitativ ytbehandling och kan anpassa utseendet ytterligare efter dina önskemål.

Aluminium kan återvinnas i oändlighet

Aluminium är oerhört energieffektivt. Vid omsmältning av aluminium krävs bara fem procent av energin som går åt för att framställa primäraluminium utan att metallens kvalitet försämras. Aluminium är ett smart val både för miljön och för plånboken.

Termiska solfångare

Förutom ramar tillverkar vi även absorbenter med inbyggda kanaler, som används i innovativa lösningar inom segmentet termisk solenergi. En av dessa lösningar, där rören lackeras direkt på ytan, möjliggör tunnare absorbenter än någonsin. Ingen ytterligare plåt krävs och inte heller någon svetsning.

Oberoende mätningar visar att solfångare som har absorbenter med inbyggda kanaler genererar mer energi än de som har traditionella absorbenter med tvådelad design.

Vi tillverkar även rör till harpabsorbenter och meanderabsorbenter.

Solcellsteknik