Skip to content


Betydande kostnadsbesparingar

Ytterligare fördelar med lättare bussar är kostnadsbesparingar och låg vikt, vilket i sin tur är positivt för miljön.

Vi erbjuder busstillverkare och deras leverantörer komponenter och konstruktioner i aluminium. Dessa komponenter har många olika användningsområden:

Förarhytter

Produktsortimentet omfattar system för underkörningsskydd, takräcken, takskenor, profiler för instrumentpanelbalkar och dörrstrukturer samt inredningsartiklar som sängramar och bord.

Profiler och godstjocklek

Profiler med jämnt gods är lättast att tillverka, men det är enkelt att omfördela godset i profilen när så behövs. Av hållfasthetsskäl kan det vara önskvärt att koncentrera massan så långt som möjligt från tyngdpunktscentrum.

Stomme

Vi erbjuder aluminiumlösningar för högtrycksgrenrör och hydrauliska grenrör, konsoler, släpvagnsbalkar samt sido- och underkörningsskydd.

Drivsystem

Exempel på komponenter till drivsystem är fläktringar, grenrör, bränslespridarrör, oljerör och höljen.

 

Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan göra din buss lättare och säkrare.
Storleken har betydelse, särskilt när det gäller grenrör till bilmotorer. Hydro tillverkar världens minsta grenrör, en unik och innovativ komponent till BMW:s program för elektriska hybridfordon.

Rekommenderat för dig

{{ abstract }}