Skip to content

Lättare lastbilar ger lägre kostnader och bränsleförbrukning

Genom att byta till aluminiumkomponenter får du lättare lastbilar. Lättare lastbilar ger lägre kostnader och mindre miljöpåverkan.

heavy duty truck moving on highway

Vikt, säkerhet och kostnad

Dagens lastbilsindustri står inför utmaningar vad gäller viktreduktion, säkerhet och totalkostnader. Det finns stora fördelar med att använda aluminium i nyttofordon.

Strukturella delar av aluminium

Strukturella delar av aluminium i lastbilens chassi och förarhytt bidrar till högre säkerhet och lägre vikt. Dessutom:

  • Utvändiga delar får en snygg och korrosionsbeständig yta
  • Invändiga delar blir mer estetiska och funktionella
  • Drivsystem blir säkrare och lättare

På en klass 8-lastbil med släp kan bränsleekonomin öka med hela 5,5 % för varje 10 % som vikten minskar.

Tunga nyttofordon

Vi förser alla typer av tunga nyttofordon med valsade produkter och komponenter som exempelvis:

  • Förarhytt: Underkörningsskydd, takräcken, takskenor, instrumentpanelbalkar, dörrstrukturer, sängramar och bord
  • Chassi: Högtrycksgrenrör och hydrauliska grenrör, konsoler, släpvagnsbalkar samt sido- och underkörningsskydd
  • Drivsystem: Fläktringar, grenrör, bränslespridarrör, oljerör och höljen

Recommended for you