Skip to content

Vårt mål är att möjliggöra en mer cirkulär ekonomi genom våra omsmältningsanläggningar, där vi sorterar och smälter om begagnat och tillverkat skrot av aluminium.

För närvarande återvinns mer än hälften av aluminiumet vi använder i vår produktion.

Leta efter märket "Aluminium Stewardship Initiative"

Hydro tar hållbarhet på allvar. Vi certifierar anläggningar i alla delar av vår värdekedja under Aluminium Stewardship Initiative (ASI), vilket innebär att du kan lita på att vi kommer att vägleda dig mot branschens mest hållbara material och lösningar.

Energibanken

Aluminium är som en energibank. När den väl har tillverkats kan den återanvändas oändligt och återanvändning av aluminiumskrot efter konsumtionen har ett mycket litet koldioxidavtryck.

Skrot efter konsument har redan levt ett ”liv” - kanske i en fönsterkarm eller en burk - och nu har det återvunnits för att förvandlas till något nytt. Skrot före konsument är vanligtvis skrot som kommer från produktionsprocessen och inte har använts. De mest koldioxideffektiva aluminiumprodukterna är tillverkade av skrot efter konsumenten.

En extrudering av aluminium är i genomsnitt 15 till 20 år när den kasseras. Efter återvinning får detta aluminium ett nytt liv. Men omsmältningsprocessen lägger bara till 5% av den ursprungliga energin som används för att producera det primära aluminiumet. Aluminiumet tappar inte några av sina egenskaper under återvinningsprocessen.

Återvinning av 1 ton aluminium sparar 6 ton bauxit och 9 ton koldioxidutsläpp. Globalt sparar återvinning av aluminium mer än 100 miljoner ton koldioxid varje år. ”

Lär dig att designa för återvinning

Hur kan du som industridesigner, arkitekt eller ingenjör designa och tillverka för en cirkulär ekonomi? Här är tre punkter värda att överväga:

Första steget är att välja ett hållbart material som kan återvinnas när produkten inte används längre. Ett exempel som ligger oss varmt om hjärtat är aluminium, ett hållbart material som kan återvinnas och återanvändas. Det förlorar inte sina ursprungliga egenskaper efter återvinning, och genom omsmältning kan man minska energiförbrukningen med hela 95 procent. 

 

Nummer två har med fogning att göra. Du måste veta hur materialen ska fogas samman, eftersom den metod du väljer har stor betydelse. Varför?

  • Likvärdiga material behöver inte separeras, vilket ökar återvinningsgraden. 
  • De bästa fogningsmetoderna möjliggör enkel och praktisk demontering och separering av olika material innan återvinning. Det kan till exempel röra sig om mekaniska fästanordningar som bultar, skruvar, snäpplås och överlappande fogar.  

Sist men inte minst är reparation – och återanvändning – av produkten en viktig faktor. Kan den repareras? Av vem? Kan man använda produkten eller dess material igen?

Lyckligtvis utvecklar industridesigners och tillverkare i allt större utsträckning produkter som är enkla att reparera och/eller återanvända.  

Podcast:

var descriptionLinks = document.querySelectorAll('.description a') for (link of descriptionLinks) { link.setAttribute('target', '_blank') }
“Times are changing, and sustainability is becoming the main decision gate for purchasing. Today, our clients are more concerned about the environmental impact of the production, than they are about the costs, which used to be the case,” Sacha Brandt.