Skip to content

Koldioxidsnål och återvunnen aluminium

Uppnå dina hållbarhetsmål och steg på vägen mot nollutsläpp genom våra erbjudanden med koldioxidsnål och återvunnen aluminium.

FutureProof_Aluminium_PrePostRenewables_1036x440_v01.jpg

Vad vi erbjuder

Som svar på de utmaningar som marknaden och världen står inför skapade Hydro både certifierade erbjudanden med lågt koldioxidutsläpp och återvunnet aluminium. Detta minimerar koldioxidavtrycket för våra produkter samtidigt som det garanterar säker och ansvarsfull produktion och maximerar möjligheterna för våra kunder.

Vårt aluminium med låga koldioxidutsläpp har ett genomsnittligt koldioxidavtryck på 4,0 per kilo aluminium, jämfört med världsgenomsnittet på 16,7, tack vare vatten-, vind- och solkraft som används i produktionsprocessen, som med Hydro REDUXA .

Genom att effektivt använda för- och efterkonsumentskrot kan vi också erbjuda certifierat återvunnet aluminium med ett lägre koldioxidavtryck, som Hydro CIRCAL och Hydro RESTORE .

Chart_CO2_Emissions_Aluminium_632x355_v04.jpg

Transparens är viktigt

Våra koldioxidsnåla och återvunna produkter levereras med ett certifikat som beskriver miljöavtrycket, från gruvdrift till den slutliga metallen, inklusive insatsmaterial och transport (Scope 1-3). Denna information verifieras av en oberoende tredje part och går att spåra ner till varje enskild batch – ett ärligt och transparent sätt att beräkna fotavtryck i motsats till många industristandarder.

Varför bli grönare?

Hållbarhet är inte längre en konkurrensfördel, utan en nödvändighet för att förbli livskraftig i ett samhälle som styrs av globala klimatåtgärder. När standarder utvecklas måste industrier arbeta för att hitta innovativa sätt att förändra hur världen konsumerar.

Aluminium är fullt av outnyttjad potential för att vara en mer hållbar metall att välja på och en nyckelspelare i den cirkulära ekonomin. På Hydro utnyttjar vi aluminiums oändliga återvinningsbarhet och användbarhet för att minska koldioxidavtrycken genom att erbjuda koldioxidsnål och återvunnen aluminium.

Koldioxidsnål aluminium

Vårt koldioxidsnåla aluminium använder vattenkraft, vindkraft och solkraft i produktionsprocessen för att skapa i genomsnitt 4,0 kilo CO2e per kilo aluminium.

Läs mer
LowCarbon_Aluminium_487x275_v02.jpg

Återvunnet aluminium

Vårt återvunna aluminium använder effektivt skrot före och efter konsument för att skapa ett lägre koldioxidavtryck och stödja den cirkulära ekonomin.

Läs mer
Recycled_Aluminium_487x275_v03.jpg

Hydro EcoDesign

Vår EcoDesign-tjänst hjälper kunderna att använda vårt framtidssäkrade aluminium, designa för lång livslängd, återvinningsbarhet och hållbarhet.

Läs mer
EcoDesign_Two_Men_487x275_v01.jpg

Customer success stories