Skip to content

Återvunnet aluminium

Återvinning av aluminium är viktigt för att undvika avfall och skapa en mer cirkulär ekonomi. Hydro erbjuder två olika produkter som är baserade på återvunnet aluminium.

Recycled_Aluminium_Tag_Pre_Post_Scrap_1036x440_v01.jpg

Hydro CIRCAL återvunnet aluminium

Hydro CIRCAL är vårt märke av premiumåtervunnet aluminium tillverkat med minst 75% återvunnet aluminiumskrot efter konsumtion. Genom att använda återvunnet aluminium minskar vi drastiskt energianvändningen i produktionsfasen samtidigt som vi erbjuder aluminium av hög kvalitet.

Det faktiska innehållet i återvunnet skrot från konsumenterna varierar, men vi garanterar minst 75%. Genom att använda skrot, som har levt ett liv i en produkt, kan vi minska koldioxidavtrycket till 2,3 kilo CO2e per kilo producerat aluminium.

Läs mer om Hydro CIRCAL premiumåtervunnet aluminium

Hydro RESTORE - aluminium tillverkat av återvunnet skrot

Hydro RESTORE är vårt sortiment av aluminiumprodukter tillverkade av en kombination av återvunnet förkonsumentskrot, återvunnet efterkonsumentskrot och primäraluminium.

Huvudingrediensen i Hydro RESTORE är skrot före konsument, som genereras i produktionsprocessen vid Hydros anläggningar och hos våra kunder. Hydro samlar in detta material och återvinner det, så att det kan återvända som aluminium för nya produkter.

Lär dig mer om Hydro RESTORE aluminium tillverkat av skrot

Rekommenderat för dig