Skip to content

Hydro RESTORE

Hydro RESTORE är ett sortiment av aluminiumprodukter tillverkade av aluminium som återvunnits från produktionsskrot och konsumentprodukter samt en mindre mängd primäraluminium.

Hydro_RESTORE_recycled_aluminium_1036x440_v01.jpg

Även den mest avancerade aluminiumtillverkningen genererar skrot. Skroten är en naturlig följd av produktionsprocessen. Hydro arbetar kontinuerligt med att optimera sina tillverkningsprocesser och arbeta nära kunderna för att designa applikationer som genererar mindre skrot. Visst skrot från produktion kommer dock alltid att vara oundvikligt.

Processen börjar med att Hydro samlar in skrot från kunder samt den egna produktionen för återvinning. Därefter smälts aluminiumskroten ned i en av Hydros många omsmältningsverk, gjuts till nya göt och slutligen används för att tillverka nya produkter. På detta sätt minimeras avfallet och värdefull aluminium återgår till produktionsprocessen.

Förutom pre-consumer scrap innehåller även Hydro RESTORE post-consumer scrap. Det vill säga återvunnet skrot bestående av produkter som redan levt ett liv som exempelvis en läskburk, bilhjul eller en fönsterram.

Den lilla mängden primäraluminium i Hydro RESTORE möjliggör kontroll av legeringskompositionen och aluminiumets mekaniska egenskaper för en högkvalitativ produkt.

Hydro RESTORE kan användas i alla typer av aluminiumprodukter, såsom bilar, tåg, möbler, elektronik, fartyg, byggnader, fasader, fönster, dörrar och mycket mer.