Skip to content

Koldioxidsnålt aluminium: Hydro REDUXA och Hydro CIRCAL

Användningen av hållbara och återvinningsbara material med låga koldioxidutsläpp kommer att bidra till att de globala utsläppen minskar och att det blir möjligt att utveckla produkter för en mer cirkulär ekonomi. Därför arbetar Hydro ständigt med att utveckla legeringar med låg klimatpåverkan. För närvarande erbjuder vi två produktserier med koldioxidsnåla material – CIRCAL och REDUXA.

Low_Carbon_Aluminium_Tag_Water_1036x440_v01.jpg

Våra koldioxidsnåla aluminiumprodukter är konstruerade för att hjälpa dig att uppnå dina hållbarhetsmål och uppfylla kraven från de alltmer klimatmedvetna konsumenterna. Vi kan även säkerställa att de tillverkade produkterna konstrueras med hänsyn till miljön. Läs mer om våra designtjänster 

  • Hydro CIRCAL är ett produktsortiment som tillverkas av återvunnet material från konsumentprodukter. Tack vare användningen av återvunnet material kan vi minska energiförbrukningen avsevärt utan att ge avkall på kvaliteten. Mängden skrot varierar beroende på kundens önskemål och specifikationer, men vi kan garantera ett koldioxidutsläpp som understiger 2,3 kg CO2e per 1 kg tillverkad aluminium med Hydro CIRCAL 75R. Läs mer om våra grönare alternativ
  • Hydro REDUXA är en serie koldioxidsnåla aluminiumprodukter. Tack vare användningen av förnybara energikällor såsom vattenkraft, kan vi minska koldioxidutsläppen per kg aluminium till mindre än en fjärdedel av det globala genomsnittet. Vi tillverkar med andra ord aluminium med en av de lägsta utsläppsnivåerna i världen. Läs mer om våra grönare alternativ

Rekommenderat för dig