Skip to content

Brake lines

They are safe and they are light. Our new brake lines meet OEM specifications and are the ideal solution in aluminium for brake systems.

Automotive brake system
Automotive brake system
Brake line specification
Brake line specification


New high-strength aluminium alloy

Hydro has developed a high-strength aluminium alloy that meets requirements for the application. We also designed a process layout that satisfies the demands from the brake system market.

Protection with Hycot® coating

To ensure protection against corrosion and stone impact, the aluminium brake lines are coated with HYCOT® PA12, which is a recognized coating in the automotive industry.

Connection design

We have also developed end forms and screws to obtain a durable connection between brake line and fittings.

Meet OEM specifications:

  • Vibration
  • Burst
  • Torque
  • Leak
  • Coating adhesion
  • Corrosion

Din aluminiumpartner

Vi erbjuder kvalificerad FoU-kompetens, bland annat inom utveckling av höghållfasta legeringar samt tillverkningstekniker som bockning, bearbetning, fogning, ytbehandling och montering. Våra halvfabrikat har hög precision och garanterar effektiviteten och prestandan både i dina tillverkningsprocesser och i bilen.

Vi samarbetar med OEM-tillverkare och deras underleverantörer i Nordamerika, Europa och Asien. Med hjälp av strängpressnings- och valsningsteknologi hjälper vi våra kunder att utveckla och tillverka strukturella delar och värmeöverföringsapplikationer i aluminium.

Inom fordonsindustrin ersätts stål och koppar i allt större utsträckning med aluminium, vilket gör oss till din självklara partner.

Recommended for you