Skip to content

Invändigt räfflade rör

Invändigt räfflade rör förbättrar värmeöverföringsprestandan hos din produkt eller lösning.

tubes with inner grooves

Rör med raka invändiga räfflor

Lösningen består av ett invändigt förstärkt aluminiumrör för kondensorer och förångare med hög lamelltäthet. De invändiga räfflorna förbättrar värmeöverföringen och ger högre verkningsgrad tack vare kompaktare utförande.

Extra förzinkning är också möjlig för att öka korrosionsbeständigheten ytterligare, vilket ger ett rör med hög prestanda. För räfflorna väljs olika djup och geometrier beroende på specifika regionala krav och vilka köldmedier som används.

Rör med spiralformiga invändiga räfflor

De invändiga räfflorna följer ett spiralformigt mönster och har optimerats för att förbättra värmeöverföringen. Förbättringen i rörets värmeöverföringskoefficient är två gånger högre än vad som är möjligt med traditionella slätborrade rör. Den ökade verkningsgraden gör det möjligt att konstruera kompaktare värmeväxlare och minska köldmediemängden.

För räfflorna väljs olika djup och geometrier beroende på specifika regionala krav och vilka köldmedier som används.

Förzinkning

För värmeväxlare som används i aggressiva miljöer rekommenderar våra experter starkt en extra förzinkning av rören. Med denna extra beläggning ökar rörens korrosionsskydd och deras livslängd förlängs jämfört med om de skulle vara obehandlade.

Förzinkning är möjlig på slätborrade rör och rör med raka invändiga räfflor.

Viktiga egenskaper

 • Raka räfflor
  • Värmeöverföring med hög verkningsgrad
  • Lätta att forma och böja
  • Låg kostnad och vikt
 • Spiralformiga räfflor
  • Värmeöverföring med mycket hög verkningsgrad
  • Lätta att forma och böja
  • Låg kostnad och vikt