Skip to content

Strängpressade rör

Under strängpressningsprocessen formas aluminiumet genom att ett göt värms upp och pressas genom en formad öppning i ett pressverktyg. Upp till fem kilometer strängpressat aluminium kan produceras av ett enda göt.

extruded tubes

Efter att rören kommit ut från strängpressningen, med samma form som pressverktygets öppning, rullas dem upp. Beroende på produktspecifikation kan ytbehandlingar med zink, Hycot eller flussmedel appliceras efteråt för att öka rörens prestanda.

Strängpressade rör tillverkas med hög precision och extremt låg tolerans för att uppfylla kundens specifika krav.