Skip to content

Stolpar

Vi erbjuder lösningar för flera olika typer av aluminiumstolpar för belysning, trafikreglering, smarta städer och järnväg.

road lights, foggy evening in winter

Lätta stolpar

Den specifika vikten för aluminium är ungefär 33 procent av vikten för stål. En sex meter hög stolpe väger omkring 20 kilo. Låg vikt är en fördel eftersom det bidrar till mindre metallåtgång och lägre transportkostnader.

Lång livslängd

En aluminiumstolpe har lång livslängd. Vi har exempel på aluminiumlyktstolpar som är i bruk med en livslängd på mer än 50 år.

Fullt återvinningsbara

Våra stolpar är tillverkade av miljövänliga material och avsedda för återanvändning och återvinning. Vi använder grön energi. Och samhällsansvar genomsyrar alla våra policyer.

När aluminiumstolpar byts ut kan de återlämnas till Hydro. Vi samlar in, köper och återvinner dem och ger aluminiumet ett nytt liv.

Våra lyktstolpar av aluminium är sedan 2011 certifierade i silverkategorin enligt Cradle to Cradle Certified™.

Recommended for you