Skip to content

Vi vet att de flesta kostnaderna för en produkt och miljöpåverkan av produkten diskuteras tidigt i designprocessen. Med mer än 1000 ingenjörer är kompetensen om aluminiumdesign en av våra styrkor. Det är därför vi ber att få ta denna roll när vi samarbetar med kunder för att så mycket som möjligt minska miljöpåverkan av våra aluminiumlösningar. Redan från designfasen.

Nu erbjuder vi dig ett nytt koncept. En mer strukturerad tjänst. En dedikerad metod som vi utvecklade i samarbete med konsulterna Environmental Protection Encouragement Agency (EPEA), en del av Drees & Sommers. Vi kallar det Hydro EcoDesign.

Hydro EcoDesign kan hjälpa dig att skapa produkter med ökad funktionalitet och ett mindre miljöavtryck.

Ladda ner Hydro EcoDesign white paper

Vad är Hydro EcoDesign?

Ramverket för Hydro EcoDesign bygger på rutiner och krav. Vi gör detta för att säkerställa de olika leden i arbetet mot att göra produkter mer hållbara. Våra specialutbildade kollegor kommer med sin expertis att leda arbetet inom materialval, legeringsprestanda, livscykelanalys, ytbehandling och lättvikt. Dessutom lutar de sig mot ämnen såsom att designa för demontering, packetering och förbättrad återvinning. Flera beprövade och effektiva koncept från cirkulär ekonomi har också implementerats.

Montage of two persons discussing an extruded profile, and an electric car hooked to a charger

Hur fungerar det?

Hydro EcoDesign-processen börjar med en idéövning mellan dig och oss. Denna kreativa brainstorm kommer att utlösa flera idéer och identifiera de mest relevanta. Vi följer sedan upp med kontinuerlig kommunikation. Den holistiska arbetsmodellen säkerställer att vi väljer de bästa vägarna mot att utveckla en bättre produkt, samtidigt som ekonomin ligger i framkant. Genom att samarbeta med EPEA kunde vi bygga ett avtal med en erfaren partner inom hållbar design och produktcertifiering. Nyckelpn är att se till att alla steg och kriterier har sitt syfte, samtidigt som vi minimerar risken för greenwashing.

Hur kan Hydro EcoDesign gynna dig?

  • Du får stöd från våra experter i utvecklingen av grönare lösningar som är redo för den cirkulära ekonomin
  • Du får aluminiumlösningar från Hydro med koldioxidavtryck som är lägre än normen, och / eller högre återvunnet innehåll, längre hållbarhet och bättre prestanda
  • Du får ett säkert material som uppfyller internationella normer och regler
  • Du kan uppnå bättre resultat i hållbara produktcertifieringsstandarder, koncept som Cradle to Cradle (C2C) och miljöanpassade system för grön byggnation
  • Du deltar i en idéprocess för att utveckla innovativa lösningar med adderade funktioner, med fokus på cirkulär ekonomi
  • Du kan få tillgång till material som är certifierat i hela värdekedjan av aluminium (ASI-certifiering*)
  • Du drar nytta av att samarbeta med en global grupp som har stark lokal närvaro, då att arbeta nära kunden är en viktig del av den cirkulära ekonomin
  • Du kommer att arbeta med en dedikerad partner som inkluderar hållbarhet som en av dess pelare

hydro_ecodesign_brochure_oct142020_eng_8

Vilka typer av produkter kan EcoDesignas?

I princip kan alla aluminiumlösningar EcoDesignas. Applikationer inom vissa branscher är särskilt väl lämpade, såsom byggnad och konstruktion, hållbara hushållsprodukter och bilindustrin.

Ladda ner Hydro EcoDesign white paper

Hydro EcoDesign - ”9 regler”

Transparens med intressenterna om våra produkters egenskaper, effekter, prestanda och kostnader

Kommunicera kontinuerligt med kunder och leverantörer vid sidan av processen för att hitta de bästa lösningarna och förklara de val som görs

Säkerställ att materialvalet tar hänsyn till miljömässiga och sociala kriterier under hela dess livscykel

Ha aktsamhet i leverantörskedjan med fokus på miljö, CSR och andra faktorer vid val av leverantörer och industriell verksamhet

Maximera återvinningsbarheten för produkterna och komponenterna samtidigt som avfall och förpackning minimeras

Förstå intressenternas oro och gör nödvändiga ansträngningar för att hitta förmildrande lösningar

Följ en process med kontinuerlig förbättring, ifrågasättande och innovation

Övervaka relevanta mätvärden, såsom prestanda och koldioxidavtryck, under produktdesignfasen och jämförelser av varianter

Lämna nödvändiga dokument och bevis med avseende på nationell och internationell reglering

*Mer än 40 av Hydros tillverkningsanläggningar är ASI-certifierade och fler anläggningar är på väg att bli certifierade. Kontakta din representant för mer information

Buzon Pedestal International, ett europeiskt företag med huvudkontor i Belgien, använde sig av Hydro EcoDesign för att förbättra rännprofilerna som användes i deras produktpaket.
Re:Move är ett nytt, hållbart sätt att bära och leverera varor för att väcka nytänkande kring urban infrastruktur och mobilitet. Tillverkad i aluminium med lågt koldioxidutsläpp är det resultatet av ett Hydro EcoDesign-samarbete mellan Hydro, Polestar och andra industriledare inom design och e-mobilitet.