Skip to content

Friction Stir Welding

1996 startade Sapa Profiler som första företag i världen, FSW även kallat friktionssvetsning, för att svetsa ihop aluminiumprofiler. Idag är vi världsledande när det gäller industriell användning av FSW och kan erbjuda våra kunder profiler som är upp till 18 meter långa och 3,5 meter breda.

Närbild av friktionssvetsningsprocessen

Friction Stir Welding är en metod som möjliggör svetsning av aluminium med stora krav på tryckhållfasthet och täthet. Friktionssvetsning (FSW) gör det möjligt att framställa breda paneler, t ex tak eller sidor på tåg, som är svåra eller omöjliga att extrudera.

Svetsningen av arbetsstyckena sker i ett fast tillstånd. Ett roterande verktyg skapar tryck och friktionsvärme på fogytorna så att metallen blandas och bildar en fog av bästa kvalitet. Temperaturen på godset närmast fogen uppgår maximalt till 500 °C under bråkdelar av en sekund, för att därefter snabbt svalna. Den låga temperaturen gör att smältpunkten inte överskrids, vilket konventionell friktionssvetsning gör. FSW förbättrar arbetsmiljön drastiskt. Svetsblänk, rök och ozonbildning elimineras helt. Stålborstning, slipning och mellansträngrengöring behövs inte heller.

  • En enkel process som ger helt porfria, täta fogar med hög hållfasthet.
  • Minimal värmepåverkan på materialet. Endast små värmespänningar i godset och plana ytor.
  • Bra mekaniska egenskaper. Produktionen har få, lätt kontrollerbara variabler som möjliggör snäva toleranser.
  • Ger en bra arbetsmiljö

FSW har visat sig ge fogar med höga hållfasthetsvärden utan inneslutningar eller föroreningar. Dragprover har visat att svetsfogarna nästan är helt spänningsfria. Det Norske Veritas, som bland annat kontrollerat fogar genom bockprov och röntgen, har godkänt processen för krävande lösningar inom tåg- och marinapplikationer.

 

Recommended for you