Skip to content

Vi formar framtiden för en lättare värld

Hydros valsade aluminiumprodukter kan hjälpa dig att konstruera smartare produkter och samtidigt göra vår värld lite lättare.

large roll of aluminium

Världens ledande tillverkare

Vi är världens ledande tillverkare av avancerad valsade aluminiumprodukter. Drygt 6 000 kompetenta och entusiastiska människor konstruerar smartare produkter och lösningar för att bidra till en lättare framtid för vår planet. Vi har en stark produktionsbas i Europa med produktionsanläggningar i Tyskland och Norge och ett globalt försäljningsnät.

Vi gör vår värld lättare

Vi formar framtiden med djup respekt för människor och vår planet. Vi vill att vårt aluminium ska utgöra en viktig byggsten i det moderna samhället som minskar vårt klimatavtryck genom teknisk utveckling och innovativa lösningar.

Vi utvecklar lösningar tillsammans

Vi har mer än ett sekels erfarenhet av att tillverka produkter och lösningar med valsat aluminium. Vår viktigaste styrka är vår djupgående tekniska kunskap och vår förmåga att föra den kunskapen vidare till kunden. Med en öppen och proaktiv kommunikation utvecklar vi även lösningar tillsammans med våra partner.

Vi är stolta över att ha några av de mest kända varumärkena som kunder, såväl inom fordonsindustrin som inom förpackning, tryck, teknik, bygg och anläggning. Vi lever upp till vårt löfte varje dag: att vara bäst på både kvalitet och service.