Skip to content

Band och plåt för sjöfart och transport

Aluminiumets låga vikt är en stor fördel framförallt inom sjöfarts- och transportsegmenten. Vår metall har också andra goda egenskaper som hög energiabsorption, god formbarhet, korrosionsbeständighet och återvinningsbarhet.

large roll of aluminium

Vi är en av de ledande leverantörerna av aluminiumkomponenter till sjöfarts- och transportindustrin världen över. Vår metall används huvudsakligen i släpvagnar, påhängsvagnar och marina applikationer.

Under tillverkningen av våra plåtar och plattor förbättrar vi de tekniska specifikationerna. Vi kan på så sätt uppfylla de allra mest krävande kriterierna när det gäller ytkvalitet och processtoleranser.

På begäran kan vi leverera plåt med sågade kanter för optimal svetsning.