Skip to content

Föranodiserad band och plåt

building facade

ALFHA 1®PRE

ALFHA 1® PRE är en unik 5005A-kvalitet där plåtens yta har föranodiserats i naturlig kulör (E6/Ev1). Dessa föranodiserade plåtar ger en perfekt jämn yta. Plåtarnas utmärkta planhet och böjbarhet gör dem lämpliga för många mycket krävande ändamål.

Plåt av ALFHA 1® PRE tillverkas med snäva processparametrar som garanterar hög reproducerbarhet.