Skip to content

Valsade aluminiumprodukter bidrar till att göra elektromobilitet till en verklighet

Elektromobiliteten expanderar snabbt runtom i världen i en tillväxttakt som överträffar alla förväntningar. Den utgör en del av framtidens hållbara transportinfrastruktur.

electrical car prototype

Med elektrifieringen inom fordonsindustrin och andra branscher kommer energi- och transportsektorn att genomgå omvälvande förändringar. Högre och snabbare absorption på marknaden kräver gemensamma insatser från alla intressenter som till exempel OEM-tillverkare inom fordonsindustrin, däckleverantörer, batteriföretag, energibolag och infrastrukturansvariga.

Aluminiumets mångsidighet, som kännetecknas av dess låga densitet, höga konduktivitet, återvinningsbarhet, formbarhet och korrosionsbeständighet, möjliggör en progressiv utveckling av lösningar för elektromobilitet, från litiumjonbatterier till lättviktsdesign i karossapplikationer. Förutom materiallösningar för karosser har Hydro utvecklat aluminiumbaserade materialkoncept för implementering på olika nivåer inom batteritekniken, allt från katodfolie och cellhus till integrerade lösningar för värmereglering och batterimoduler.

Lösning för elektromobilitetskomponenter

Vi erbjuder materiallösningar för olika elektromobilitetskomponenter:

  • Cell – material för katodfolie, cellock, cellpol, cellflikar, cellhus
  • Modul – material för samlingsskenor och cellkontaktsystem, modulhus
  • Pack – material för batterilådor, EMV-avskärmning, kylning
  • Batteriintegrering – aluminium för kombinationer med termoplast, glasfiber för lättviktslösningar till batterisystem och batteristrukturer

Våra plattvalsade aluminiumprodukter, allt från tunn folie för katoder till tjocka plattor för batterihus, ger en optimal kombination av olika egenskaper och potentialer för komponenter i batterisystem. De gör det möjligt att bygga lättare utsläppsfria fordon och är utmärkta för efterbearbetning.

Våra halvfabrikat har hög precision och garanterar effektiviteten och prestandan i dina tillverkningsprocesser och gör det möjligt att återvinna materialet när bilen så småningom skrotas.

E-mobility

We have turned the corner into a new transport paradigm of electric mobility. Learn how aluminium can contribute to make lighter, safer and greener electric vehicles.

Ladda ner white paper.
Report title