Skip to content

HyLectral batterielektrodfolie

Denna höghållfasta folie ger hög konduktivitet och bra korrosionsbeteende och har högkvalitativa ytegenskaper för bearbetning.

battery cell

Produktspecifikationer:

  • 1100-L, folie med hög hållfasthet tillverkad av en speciell aluminiumsammansättning med en renhetsgrad på minst 99,5 procent och specifika valsningsförhållanden
  • 1085-L, folie med hög konduktivitet tillverkad av en speciell aluminiumsammansättning med en renhetsgrad på över 99,8 procent och specifika valsningsförhållanden

Cellock

Till cellock behövs ett ultraljudssvetsbart band med hög konduktivitet och bra korrosionsbeteende. Aluminium har dessa egenskaper. Legeringarna som används är Al-Mn (3xxx), som framställs under specifika valsningsförhållanden.

Cellpol/cellflikar

Cellpol/cellflikar kräver hög konduktivitet och bra korrosionsbeteende. Våra material ger dessa kvaliteter. Legeringarna som används är 1070-E. Materialet HYDEC 1070 är sammansatt för elapplikationer med en konduktivitet på vanligtvis 63,0 procent IACS – eller 1xxx-legeringar.

Cellhus

För cellhus är aluminiumets egenskaper, som mekaniskt motstånd, god formbarhet, bra korrosionsbeteende, termisk och elektrisk konduktivitet och svetsbarhet avgörande. Vi kan erbjuda olika legeringar för detta användningsområde:

  • 1070-E eller 1xxx-legeringar: För hög formning, särskilt för runda celler
  • 3003 (Al-Mn-legeringar): Utvecklat för hög formning, särskild för prismaformade celler
  • 5xxx (Al-Mg-legeringar): Används särskilt för sin höga hållfasthet, formbarhet och svetsbarhet
  • 6101B: Specifik materialsammansättning utvecklad som bästa kompromiss mellan mekaniskt motstånd och konduktivitet. Sträckningsförhållandet 2:1 är jämförbart med burkmaterial
  • 8021-F: Material utvecklat för hög formning av laminerade material som påsfolie