Skip to content

Samlingsskenor och cellkontaktsystem

Vi erbjuder aluminiumlösningar för samlingsskenor och cellkontaktsystem. Aluminiumets egenskaper som höghållfasta ledare och hög konduktivitet är avgörande inom dessa applikationer.

rolled up aluminium

Dessutom ger våra produkter bra korrosionsbeteende och krypmotstånd samt god svetsbarhet. Vår portfölj består av olika legeringar för detta användningsområde:

  • 6101B: Specifik materialsammansättning utvecklad som bästa kompromiss mellan mekaniskt motstånd och konduktivitet
  • 1070-E eller 1xxx-legeringar: HYDEC 1070 sammansatt för elapplikationer med en konduktivitet på vanligtvis 63,0 procent IACS men med mindre krypmotstånd

Modulhus

Ett annat användningsområde för våra lösningar är modulhus där det är absolut nödvändigt med bra mekaniskt motstånd, formbarhet och korrosionsbeteende. Vi erbjuder följande legeringar:

  • 3xxx: Utvecklat specifikt för krävande formning av prismaformade celler
  • 5xxx (Al-Mg-legeringar): Material som används specifikt för sin höga hållfasthet, formbarhet och svetsbarhet
  • 6101B: Specifik materialsammansättning utvecklad som bästa kompromiss mellan mekaniskt motstånd och konduktivitet. Sträckningsförhållandet 2:1 är jämförbart med burkmaterial