Skip to content

Lösningar för karossapplikationer

Valsade aluminiumlegeringar är inte bara betydligt lättare än traditionella material utan har också goda formningsegenskaper och funktionella egenskaper.

car door sheet

Yttre karosspaneler behöver ha en perfekt yta, påhängda delar som dörrar måste vara styva och strukturkomponenter kräver plåt som klarar en ganska komplex formning.

Användning i yttre delar, inre komponenter och struktur i karossen

För yttre karossdelar är en perfekt ytkvalitet ett absolut krav. I Europa används bara värmebehandlingsbara legeringar för att åstadkomma detta. Formning och falsning är andra viktiga egenskaper.

För inre karosskomponenter kan både värmebehandlingsbara och icke-värmebehandlingsbara legeringar användas. Hydros legering 6016-R uppfyller de högsta kraven, framförallt när detaljerna utsätts för långa lackeringscykler i hög torkningstemperatur. När torkningstemperaturen och torkningstiden har minskats av OEM-tillverkaren för att minimera kostnaderna och energiförbrukningen används den snabbhärdande varianten av Hydros 6016-R.

Många inre karosskomponenter har komplexa former. Här har de icke-värmebehandlingsbara AlMg(Mn)-legeringarna en utmärkt formningspotential. Typiska legeringar består av det starkare Hydro 5182 eller det mer kostnadseffektiva 5754.

För strukturella applikationer som kräver hög korrosionsbeständighet och hållfasthet rekommenderar vi legeringar som Hydro 5918-D. Även när lackytan är skadad eller temperaturen påverkar den säkerställer denna legering mycket god beständighet mot korrosion.

Många olika legeringar för att uppfylla dina behov

Värmebehandlingsbara AlMgSi-legeringar (6xxx-serien)

Dessa legeringar uppvisar i princip inga flytlinjer (Lüdersband). De uppnår sin hållfasthet under lacktorkningscykeln. I Europa brukar legeringarna AA 6016 och 6060/6014 användas.

Genom att göra speciella modifieringar i tillverkningsprocessen – från gjutningen av göt till efterföljande värmebehandling i glödgningsugnar för fordonsprodukter– och genom att specifikt justera legeringens sammansättning tillverkar vi varianter med individuellt fastställda egenskaper för en mängd olika krav och applikationer.

Vi kan då till exempel leverera följande anpassade lösningar:

  • Snabbhärdande torkade legeringar som kan användas i låga åldringshärdningstemperaturer
  • Legeringar för yttre komponenter med höga krav på falsningsprestandan
  • Legeringar med förbättrade formningsegenskaper för tillverkning av komponenter med komplexa geometrier
  • Höghållfasta legeringar som underlättar viktbesparingar genom minskad väggtjocklek

Icke-värmebehandlingsbara AlMg(Mn)-legeringar (5xxx-serien)

Dessa legeringar är ett kostnadseffektivt alternativ till de värmebehandlingsbara AlMgSi-legeringar som används mycket i dag. De kan optimeras till kvaliteter som är fria från flytlinjer (Lüdersband) för inre delvis synliga detaljer.

Dessa legeringar erbjuder vi med speciella yttopografier för att utvidga formningsgränserna och med omvandlingsbehandling för att stärka limningen och olika smörjningar för att skydda ytan och förbättra formbarheten.

Viktiga egenskaper

  • Stor potential för viktbesparing
  • Bra formbarhet
  • Draghållfasthet och hög motståndskraft mot bucklor
  • Bra korrosionsbeteende under termisk belastning
  • Ytfinish av hög kvalitet, fri från defekter som trådning