Skip to content

Aluminiumprofiler med komplicerade detaljer

En smart konstruerad aluminiumprofil kräver mindre efterbearbetning. Men när profilen behöver bearbetas passar den perfekt för formning och fogning.

milling machine

Aluminiumets formbarhet

Formbarheten är en av de starkaste egenskaperna hos lättmetallen aluminium.

Vårt forsknings- och utvecklingsteam använder modern utrustning för att göra analyser och tester av sektioner tillverkade med gasformning, hydroformning, sträckformning och bockning. Detta gör vi för att kunna hjälpa dig att skapa komplicerade detaljer som är både kostnadseffektiva och har hög måttnoggrannhet.

Ytterligare bearbetning

Strängpressade profiler kan utformas så att de kräver minsta möjliga efterbearbetning. Men ofta krävs någon typ av vidareförädling. Och det är relativt billigt att bearbeta aluminiumprofiler. Materialets goda formbarhet innebär konkurrenskraftiga verktygskostnader.

Hydroformning och bockning för noggrannhet

Med hydroformning kan vi forma ett strängpressat rör tredimensionellt. Bockning är en annan metod vi använder för att skapa exakta former.