Skip to content

Vi får ytan rätt

Våra ytbehandlingsmetoder förstärker fördelarna med aluminium och ger din produkt en snygg finish.

Hydro Portland Extrusions plant.jpg

Lackering och anodisering

Lackering och anodisering är de vanligaste metoderna för ytbehandling av aluminium. Anodisering bidrar till att skydda de strängpressade aluminiumprofilerna. Lackering erbjuder ett obegränsat färgval med varierande glans och mycket god kulöröverensstämmelse.

Ytbehandling kan också inkludera prägling, slipning, polering, blästring, mantling och mönsterdekor.

Vilka är fördelarna med anodisering?

Anodisering av strängpressade aluminiumprofiler skapar en smutsavvisande yta och förbättrar korrosionsbeständigheten. Det ger ytan en elektriskt isolerande beläggning och bevarar metallens ytbehandling. Och det skapar en yta som är behaglig att ta på.

Mekanisk ytbehandling

I vår forskning och utveckling prioriterar vi processer för ytbehandling, till exempel mekanisk ytbehandling. Detta omfattar:

  • Metoder och processer för anodisering och lackering
  • Anodiseringstester med avseende på ström, spänning, temperatur och olika typer av bad
  • Kompatibilitet med legeringssammansättningar
  • Korrosionsprovningar för lackerade profiler
  • Utveckling av processparametrar
  • Mätning av strömvågform, spänning och temperaturer
  • Kvalitetstester och karakterisering av anodiseringsskikt
  • Analyser av ytan och kemiska analyser
  • Yttopografi
  • Nötningsprovningar