Skip to content

Lättare, säkrare och återvinningsbara bilar

Minskade utsläpp är en viktig fråga inom fordonsindustrin. Aluminium möjliggör lättare bilar utan att kompromissa med säkerheten.

Driving on the road

Aluminiumkomponenter för alla fordon

Vi konstruerar och tillverkar aluminiumkomponenter och halvfabrikat till passagerar- och nyttofordon.

Våra komponenter och system omfattar bland annat karossapplikationer, takrelingar, sätesskenor och andra säteskomponenter, ytbehandlade dekorativa detaljer, bärande delar, bränslesystem, motorkomponenter, säkerhetskomponenter, kylare, konstruktionsdelar, bromsbelägg, luftkylare, batterihöljen, rör för värmeväxlare, gjutlegeringar, plåt och strängpressade profiler för ytterligare bearbetning.

Din aluminiumpartner

Vi erbjuder kvalificerad FoU-kompetens, bland annat inom utveckling av höghållfasta legeringar samt tillverkningstekniker som bockning, bearbetning, fogning, ytbehandling och montering. Våra halvfabrikat har hög precision och garanterar effektiviteten och prestandan både i dina tillverkningsprocesser och i bilen.

Vi samarbetar med OEM-tillverkare och deras underleverantörer i Nordamerika, Europa och Asien. Med hjälp av strängpressnings- och valsningsteknologi hjälper vi våra kunder att utveckla och tillverka strukturella delar och värmeöverföringsapplikationer i aluminium.

Inom fordonsindustrin ersätts stål och koppar i allt större utsträckning med aluminium, vilket gör oss till din självklara partner.

Varför aluminium i bilar?

  • Aluminium är en lätt och stark metall med utmärkt energiupptagningsförmåga
  • Aluminium bidrar till lättare bilar med lägre bränsleförbrukning och mindre utsläpp
  • Aluminium gör bilar säkrare, möjliggör demonteringsbara konstruktioner och är 100 procent återvinningsbart