Skip to content

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Hälsan och säkerheten för dem som arbetar för oss och dem som berörs av vår verksamhet är vårt främsta och viktigaste ansvar.

woman dressing man in hazmat suit

Vi verkar för att främja och förbättra hälsan hos företagets personal och entreprenörer och i de samhällen där vi bedriver verksamhet. Vi strävar efter att erbjuda en arbetsplats där människor kan arbeta utan att skadas och använda våra installationer utan att skada angränsande samhällen. 

Vår strategi för att förbättra säkerheten bygger på riskhantering, ledarskapskvaliteter och medarbetarengagemang. För att undvika allvarliga personskador har vi inrättat flera styrsystem. Våra principer för förebyggande av dödsolyckor fokuserar på sju områden: 

  • Isolering av energi
  • Fallskydd
  • Mobil utrustning 
  • Traverser  
  • Arbete i trånga utrymmen 
  • Säkerhet vid smält metall
  • Entreprenörhantering 

Sunda och säkra arbetsförhållanden erkänns som en mänsklig rättighet och värnas av Internationella arbetsorganisationen (ILO), Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och Världshälsoorganisationen (WHO).