Skip to content

Lokalsamhällen

Vi strävar ständigt efter att göra en positiv insats för de samhällen vi utgör en del av. Detta är integrerat i vårt syfte, våra värden och vår affärsstrategi.

two men inspecting cucumber plants

Vårt mål är att bidra till utvecklingen av lokalsamhällena för att det är rätt och för att vi bara kan vara framgångsrika som företag om samhällena i vår närhet också är det. För oss innebär detta att vi särskilt prioriterar att  

  • bidra till utbildning av god kvalitet 
  • främja anständiga arbeten och ekonomisk tillväxt 
  • stärka lokalsamhällen och institutioner genom kapacitetsuppbyggnad. 

Vårt åtagande avseende internationellt erkända mänskliga rättigheter utgör plattformen för våra metoder och initiativ. Alla människor har rätt till grundläggande rättigheter och friheter. Detta utgör ett stabilt ramverk för oss när vi ska bedöma risker och möjligheter i såväl industriländer som utvecklingsländer.  

Vi kan bara uppnå våra ambitioner genom att samarbeta med människor och samhällen. Genom öppna dialoger och samarbeten kan vi påverka i positiv riktning och bygga förtroende genom att främja social förändring. 

Vi har åtagit oss att bidra till utbildning av god kvalitet och kapacitetsuppbyggnad för 500 000 människor i de samhällen där vi verkar och för affärspartner från 2018 fram till slutet av 2030.