Skip to content

Vårt resultat

Vårt syfte är att skapa ett mer livskraftigt samhälle genom att på ett innovativt och effektivt sätt utveckla naturresurser till produkter och lösningar. Att eftersträva livskraftighet är ett sätt att överbrygga vår verksamhet och en uppsättning av prestationsområden där vi mäter våra framsteg. Det är vad vår livskraftighetsrapportering går ut på.

man working in toolshop