Skip to content

Vår strategi

Aluminium är framtidens metall. Varje dag strävar vi efter att göra aluminium till en del av lösningen på vår tids största utmaningar.

Recyclable aluminium

Aluminium är lätt. Det minskar energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser när det används i transporter, förpackningar och andra applikationer. Det är 100 % förnybart. För att återvinna det krävs bara 5 % av energin som behövs för att producera metallen från början. Och aluminium håller länge. Aluminiumets styrka, flexibilitet och livslängd gör det till ett hållbart material som gör att produkter kan hålla i flera generationer.

Bättre, större, grönare

Nedskärningarna på aluminiumoxidraffinaderiet Alunorte i Brasilien har försvagat vårt ekonomiska resultat och framstegen i vårt förbättringsprogram. Dessutom har olika tariffer och sanktioner påverkat de globala marknaderna och handelsflödena under det gångna året, vilket även vår bransch berörs av.

Men i takt med att framtidens metall fortsätter finna nya användningsområden fortsätter efterfrågan öka stadigt och framtidsutsikterna ser lovande ut.

Mer och mer av vårt aluminium används i fordonsapplikationer för att göra transporter lättare och minska koldioxidutsläppen i användarfasen. Hydro har blivit en av världens ledande leverantörer av byggnadssystem, bland annat energieffektiva tak, fasader och fönsterlösningar. Vi levererade vår första fysiska metall i serien Hydro 4.0 och Hydro 75R med ett dokumenterat lågt koldioxidavtryck och rekordhögt återvunnet innehåll från aluminiumskrot från konsumenter. 

Aluminium är en viktig komponent i en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Som exempel på potentialen för nya lösningar kan nämnas en ny helt eldriven färja som körs på en 12,5 km lång överfart i en fjord i Västnorge. Hydro har levererat det valsade och strängpressade aluminium som var nödvändigt för att minska färjas vikt så att eldrift blev möjligt. Och vi har varit indirekt delaktiga i leveransen av batteripaketet på 3 MWh som driver fartyget då vi äger 25 % av Corvus Energy. Jag är övertygad om att världen kommer att behöva – och snart kommer att se – mer av den här sortens innovativa och grönare transportlösningar som möjliggörs tack vare aluminium.

Care, Courage, Collaboration (Omtanke, Mod, Samarbete)

Vi har skrivit ett nytt kapitel genom att modernisera våra kärnvärden. Vi är fortfarande samma målinriktade företag och vårt syfte är att skapa ett mer hållbart samhälle, bidra till att forma framtiden och göra vår värld lättare genom innovativa och hållbara produkter och lösningar av aluminium. Vår ambition är att bli bättre, större och grönare genom att ständigt förbättra den befintliga verksamheten, sträva efter en selektiv tillväxt och expansion samt sätta nya standarder inom den globala aluminiumindustrin. Och kärnvärdena Omtanke, Mod och Samarbete är våra riktlinjer för vårt sätt att arbeta för att åstadkomma det.

Under 2018 uppnådde vi inte våra mål på säkerhetsområdet. Det var med stor sorg jag mottog nyheten att en anställd hos en entreprenör hade dött i arbetet för Hydro, på Extruded Solutions i Ungern, i november 2018. Samtidigt var 77 av våra anläggningar skadefria under 2018, vilket visar att hälften av alla våra produktionsanläggningar inte bara tror att en nollvision är möjlig utan förverkligar den också och visar andra vägen.

Gränsen mellan skadefrihet och en allvarlig skada handlar ofta bara om millimeter eller millisekunder. Vi måste bli bättre genom att lära oss av alla incidenter, dela med oss av vad vi lärt oss av bästa praxis och våra bäst presterande kolleger, fokusera på förebyggande åtgärder mot dödliga och allvarliga personskador – och ständigt sträva efter att göra vår arbetsplats säkrare.

Våra medarbetare är Hydros absolut viktigaste tillgång. Jag vill därför tacka alla våra 35 000 engagerade medarbetare för att de löser utmaningar, tar vara på möjligheter och ser till att Hydro fungerar och förbättras.

Vårt engagemang i hela aluminiumvärdekedjan ger fördelar som är svåra att matcha för våra globala konkurrenter. Genom att spåra varje steg längs vägen kan vi dokumentera och vara öppna med våra hållbarhetsmetoder. För att visa att vi tar vårt ansvar och för att bidra till hållbar utveckling har vi varit med och utarbetat ASI-standarderna (Aluminium Stewardship Initiative). De första Hydro-fabrikerna har redan fått sina certifieringar. Och vi ligger i fas när det gäller vår plan att få hela aluminiumvärdekedjan certifierad – från utvinning till återvinning – de kommande månaderna.

Hydro har undertecknat FN:s Global Compact och Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD). Hydro var med och grundade World Business Council for Sustainable Development och är medlem i International Council on Mining and Metals (ICMM). 2018 blev Hydro aluminiumsektorns ledare på Dow Jones hållbarhetsindex och finns med bland FN:s Global Compact 100 och på FTSE4Good-listan.

Teknik och hållbarhet

Om den globala klimatutmaningen är vår största utmaning så är de tekniska framstegen vår största möjlighet.

Vi är beredda att utmana naturlagarna för att uppnå energieffektivare elektrolys. Vi utnyttjar digitalisering, stordata och artificiell intelligens för att optimera och automatisera processer. Vi skräddarsyr specifika aluminiumegenskaper på atomnivå för att skapa nya produkter och lösningar som minskar utsläppen i användarfasen.

Genom att väcka aluminiumets unika egenskaper till liv tar vi oss alltså an både det största hotet och den största möjligheten i vår tid.