Skip to content

Personlig och yrkesmässig utveckling

För att utveckla vår verksamhet krävs det att vi utvecklar våra medarbetare. Över hela världen erbjuder vi en mängd olika program för personlig och yrkesmässig utveckling.

Hydro employee

Vare sig du är operatör, specialist eller chef har du möjlighet att utveckla din karriär och kompetens. 

Den viktigaste utvecklingen sker i det dagliga arbetet med chefer och medarbetare, men vi erbjuder också en mängd olika utvecklingsprogram och kurser anpassade efter de behov som finns inom organisationen. På Hydro Academy kan medarbetarna söka i vår interna kurskatalog för att hitta en utbildning som är relevant för deras individuella behov. Här finns bland annat lokal och global klassrumsutbildning, webbsändningar, e-utbildning, åtkomst till vårt Leadership Library med mera. 

Skapat av dig genom engagemang och inflytande 

My Way är Hydros prestations- och utvecklingsprocess, som omfattar alla medarbetare. Syftet är att se till att våra medarbetare kan utnyttja sin fulla kompetens och prestera på topp – i dag och i framtiden. Genom en strukturerad dialog mellan chef och anställd klargörs följande frågor: 

 • Vad förväntas av mig? 
 • Hur går det för mig? 
 • Hur kan jag utveckla min kompetens?  

Vi tror att medarbetare som har inflytande, ansvar och känner sig delaktiga också är nöjdare och presterar bättre. 

Våra utvecklingsprogram: 

 • Hydro Fundamentals: Grundkurs för nyanställda som ger en förståelse för Hydros organisation och viktigaste prioriteringar  
 • Young Professional Network Gathering: Introduktion för nyutexaminerade i våra strategiska processer 
 • New Leader in Hydro Program: Lär dig vilka roller och förväntningar man ställs inför som chef samt träna och utveckla din ledarskapsförmåga 
 • Radical Collaboration Program: Lär dig hur man bygger relationer och en resultatinriktad kultur samt träna och utveckla din ledarskapsförmåga 
 • Hydro Professional Program: Främja kompetensutveckling och bygg nätverk längs hela värdekedjan för våra främsta talanger 
 • Hydro Mentor Program: Kunskapsutbyte över hela organisationen samt utveckling och behållning av talanger 
 • Hydro Leadership Program: Lär dig hur man bygger en resultatinriktad kultur samt träna och utveckla din ledarskapsförmåga 
 • ES Executive program: Utveckla ditt personliga ledarskap och skaffa dig kompetens för högre chefsbefattningar 
 • Hydro Executive Program: Få insikt om Hydros strategiska agenda och skaffa dig kompetens för högre chefsbefattningar 
 • Lokala program: Vi erbjuder en mängd olika lokala program och kurser 

Rekommenderat för dig