Skip to content

Välkomna mångfald

Vi tror att diversifierade och inkluderande arbetsgrupper möjliggör en högre innovationsgrad, en kultur som främjar lärande, ökad kundförståelse, bättre efterlevnad och kulturell medvetenhet.

Three Hydro employees at Karmøy, Norway

Vi strävar efter att införliva de processer, kompetenser och resurser som behövs för att främja mångfald och integration inom alla delar av Hydro.

Eftersom vi är ett globalt företag representerar våra medarbetare ett brett och varierat spektrum. Denna mångfald ökar vår förmåga att agera i enlighet med The Hydro Way. Att arbeta tillsammans med andra på ett öppet och inkluderande sätt är ett av våra viktigaste kriterier. På alla nivåer, från arbetsgrupp till ledning, ska du välkomna mångfald vad gäller erfarenhet, ålder, kön samt yrkesmässig och kulturell bakgrund.

Kulturell bakgrund, kompetens, ålder och kön får oss att tänka, hantera utmaningar och lösa problem på olika sätt. Därmed kan vi fatta bättre beslut och skapa nya möjligheter. Dessa skillnader säkerställer hållbar utveckling och bättre resultat. 

Recommended for you