Skip to content

Återvinningen

Vi smälter om aluminium över hela världen.

Chapter 6 retouched.png

Vårt mål är att främja en mer cirkulär ekonomi med hjälp av våra omsmältningsverk, där vi sorterar och smälter om aluminiumskrot.  

Idag återvinns mer än hälften av det aluminium som vi använder i vår produktion.

Titta efter ASI-symbolen

Hydro tar hållbarhet på allvar. Fabriker alla delar av vår värdekedja är certifierade enligt ASI (Aluminium Stewardship Initiative), vilket innebär att du kanlita på att vi vägleder dig mot branschens mest hållbara material och lösningar.ASI_logo_colour-01.png

Energieffektivt   

Aluminium är oerhört energieffektivt. När det väl har framställts kan det återanvändas hur många gånger som helst, och aluminiumavfall efter konsument har väldigt lågt koldioxidavtryck.

Avfall efter konsument har redan levt ett helt ”liv” – kanske i en fönsterkarm eller burk – och nu återvunnits för att användas till något nytt. Avfall före konsument är till exempel aluminiumskrot från tillverkningen som aldrig tidigare har använts. Aluminiumprodukter tillverkade av avfall efter konsument är mest koldioxideffektiva.

En strängpressad aluminiumprofil är i genomsnitt 15 till 20 år när den kasseras. Efter återvinning får metallen nytt liv. Men vid omsmältningen går det bara åt 5 % av energin som användes för att producera primärmetallen. Aluminium förlorar inte sina ursprungliga egenskaper vid återvinning.

 Vid återvinning av 1 ton aluminium sparar man 6 ton bauxit och 9 ton koldioxidutsläpp. Globalt sett bidrar återvinning av aluminium till mer än 100 miljoner ton mindre koldioxidutsläpp per år. 

Lär dig designa för återvinning

Hur kan du som industridesigner, arkitekt eller ingenjör skapa och tillverka produkter som bidrar till en cirkulär ekonomi? Här är tre saker du bör tänka på: 

Första steget är att välja ett hållbart material som kan återvinnas när produkten inte används längre. Ett exempel som ligger oss varmt om hjärtat är aluminium, ett hållbart material som kan återvinnas och återanvändas. Det förlorar inte sina ursprungliga egenskaper efter återvinning, och genom omsmältning kan man minska energiförbrukningen med hela 95 procent. 

 

Nummer två har med fogning att göra. Du måste veta hur materialen ska fogas samman, eftersom den metod du väljer har stor betydelse. Varför?

  • Likvärdiga material behöver inte separeras, vilket ökar återvinningsgraden. 
  • De bästa fogningsmetoderna möjliggör enkel och praktisk demontering och separering av olika material innan återvinning. Det kan till exempel röra sig om mekaniska fästanordningar som bultar, skruvar, snäpplås och överlappande fogar.  

Sist men inte minst är reparation – och återanvändning – av produkten en viktig faktor. Kan den repareras? Av vem? Kan man använda produkten eller dess material igen?

Lyckligtvis utvecklar industridesigners och tillverkare i allt större utsträckning produkter som är enkla att reparera och/eller återanvända.  

Vill du veta mer? 
Om du vill veta mer om design med aluminium, kontakta oss och prata med någon av våra experter. 

Återvinning börjar på ritbordet

Den moderna produktionens största utmaning är hållbarhet. 

Alltför många produkter kan inte återvinnas på grund av sättet de är tillverkade på. Att plocka isär dem är antingen för dyrt eller till och med omöjligt. 

Vi måste producera saker som håller längre och kan återvinnas eller återanvändas. En förståelse för materialets egenskaper (inklusive miljöpåverkan) och tillverkningsprocesserna bidrar till att skapa hållbara produkter, med återvinning eller återanvändning i fokus.  

Läs mer om hur aluminium framställs, används och omformas