Skip to content

Början

stacks of grungy scrap aliminium

Den oändliga historian om aluminium börjar vid ritbordet. Aluminium är ett 100 % återvinningsbart material. Vid återvinning krävs endast 5 % energiåtgång i jämförelse med primärproduktion. Därför måste vi se till att allt aluminiumavfall efter konsument återförs till kretsloppet om och om igen.Chapter 1_Infographic_1.png

Nyckeln till en cirkulär ekonomi är att planera produkternas livscykel redan på ritbordet och skapa produkter i återvinningsbara material som är mer varaktiga och kan plockas isär och återvinnas när de inte används längre.

För att visa hur det går till har vi gjort en stol med hållbarhet som utgångspunkt.

Aluminiumavfall efter konsument är oerhört energieffektivt och spelar en viktig roll i den cirkulära ekonomins framtid.  

Nästan 75 % av allt aluminium som någonsin har producerats används fortfarande

Även oändliga historier har en början, och aluminium har sitt ursprung i jordskorpan. Det rödaktiga mineralet bauxit utvinns och bearbetas innan det förädlas till ett vitt pulver. Detta vita pulver, som kallas aluminiumoxid, lastas sedan på stora tankfartyg och fraktas över hela världen för att bearbetas.  

Aluminium har evigt liv

Avfall efter konsument är aluminium som redan har levt ett helt ”liv” – kanske i en fönsterkarm eller burk – och nu har återvunnits för att användas till något nytt.

Avfall före konsument är till exempel aluminiumskrot från tillverkningen som aldrig används innan det smälts ner igen. Återvunna aluminiumprodukter tillverkade av avfall efter konsument är mest koldioxideffektiva.

 

Chapter 1_Infographic_2.png

Varifrån kommer vårt aluminium?

Red bauxite rocks

Aluminium är ett av de vanligaste kemiska elementen på jorden, och de största fyndigheterna finns i områden runt ekvatorn. 

Den energiintensiva processen med att utvinna aluminium har ibland kritiserats för att inte vara hållbar. Men det är viktigt att titta på en produkts hela livscykel när man beräknar dess inverkan på miljön. För att utvärdera ett materials koldioxidavtryck måste man ta hänsyn till hur mycket energi som krävdes för att producera råmaterialet, hur länge materialet förväntas användas, underhåll samt om materialet kan återvinnas. Sett till helheten är det därmed få material som kan slå aluminium i fråga om hållbarhet.  

Aluminium är också mycket uppskattat för sin hållfasthet och styrka, eftersom det ökar livslängden på produkterna. Den låga vikten är en av metallens främsta egenskaper, eftersom den gör bilar, mobiltelefoner och datorer lättareGenom att använda aluminium i bilar kan man minska bränsleförbrukningen och koldioxidavtrycket. 

På Hydro har vi ett nära samarbete med våra kunder för att se till att produkterna vi tillverkar kan återvinnas. Vårt mål är att allt aluminium ska återanvändas av framtida generationer.   

Läs mer om livscykeln för aluminium.