Skip to content

Framställningen

Hur aluminiumoxid blir till aluminium

Liquid aluminium being poured into a mold

Att omvandla aluminiumoxidpulver till en mångsidig och formbar metall är en komplex och energikrävande process. Därför producerar vi större delen av vårt aluminium med hjälp av vattenkraft. Vattenkraft ger förnybar energi och är ett hållbart sätt att producera den elektricitet som krävs för att framställa aluminium. Cirka två tredjedelar av den energi som används i vår primärproduktion kommer från förnybara energikällor 

What are the Co2 emissions of aluminium based on the energy source used to create the metal?

co2 emissions bar graph

För att omvandla aluminiumoxid till aluminium krävs det tre olika saker: aluminiumoxid, elektricitet och kol. Elektricitet leds mellan en negativ katod och en positiv anod, båda bestående av kol. Anoden reagerar med syret i aluminiumoxiden och bildar koldioxid. Resultatet är flytande aluminium, som nu kan tappas från cellerna.   

Världens mest miljövänliga aluminium

På en av våra anläggningar i västra Norge arbetar vi med en ny teknik som kommer att göra aluminiumproduktionen miljövänligare. Hydros pilotanläggning på Karmøy har världens lägsta energiförbrukning och utsläpp vid framställning av aluminium 

Koldioxidneutrala utifrån ett livscykelperspektiv

Hydros ambition är att vara koldioxidneutrala i ett livscykelperspektiv till år 2020, vilket innebär att vi ska spara minst lika mycket koldioxidutsläpp som vi genererar.

Det ska vi lyckas med genom att fokusera på att öka vår återvinningskapacitet, minska utsläppen från vår egen produktion och öka användningen av aluminium i bilar för att minska utsläppen.