Skip to content

Elonroad samarbetar med Hydro för att bygga väg som dynamiskt laddar elfordon

Det svenska uppstartföretaget Elonroad ser in i framtidens fossilfria transporter genom att bygga en väg som laddar elfordon medan de kör. Hydro tillverkar de unika aluminiumprofilerna som används i vägarna för att kunna ladda fordonen och har hittills i projektet levererat komponenter som motsvarar 500 meter elektrifierad väg.

Elonroad-laddningsskenor kan installeras för stadstrafik
Elonroad-laddningsskenor kan installeras för stadstrafik

Elonroad har i samarbete med Lunds Universitet fått i uppdrag att bygga 1 000 meter väg längs Getingevägen som ligger i centrala Lund. EVolution Road, som den kallas, är ett treårigt projekt som Trafikverket avser att använda som demonstrationsplats.

Sänker ner aluminiumskenan på plats
Laddningsskenan i aluminium sänks på plats.

Det högteknologiska elvägskonceptet laddar alla typer av elektriska fordon när du parkerar och kör. Teststräckan i Lund byggs och kommer att vara i drift i juni. Det kommer att vara det första elektriska vägsystemet som placeras i en stadsmiljö.

Samarbetet började 2018

I oktober 2018 träffades Elonroad och Hydro för att diskutera leverans av en strängpressad aluminiumprofil - en "vägprofil" - som kan innehålla elektronik och en skena för laddning av elbilar under körning.

En sådan aluminiumprofil kräver noggrann bearbetning för att elektronik, kablage och ledningsprofiler ska kunna monteras i själva profilen innan skenan som hanterar laddningen monteras på vägprofilen.

"Det är väldigt intressant och stimulerande att samarbeta med Elonroad och därmed bidra till framtidens hållbara transporter på våra vägar," säger Hans Fredriksson, som har lett projektarbetet för Hydro.

elonroad aluminium laddningsskena inbäddad i vägen
Elonroad-laddningsskenan är inbäddad i vägen.

Karin Ebbinghaus, Elonroads verkställande direktör, säger: ”Vi uppskattar erfarenheten och kunskapen tillsammans med den professionalitet som Hydro visar oss, även om vi är en litet företag. Vårt samarbete har varit avgörande för att kunna uppfylla våra mål.”

Hydros strängpressningsanläggning i Vetlanda började leverera den unika produkten i år. Hydro har levererat 500 meter av "vägprofilen" samt 1000 meter ledningsprofiler som färdiga komponenter. Dessa bearbetade komponenter motsvarar 500 meter elektrifierad väg.

Del av ett fossilfritt transportsystem

Elonroad-grundaren Dan Zethraeus säger att en av de viktigaste fördelarna med elektriska vägar är att sådana vägar kan minska storleken på fordonets batteri - och bilens vikt. ”Detta gör att du kan transportera fler varor eller passagerare. Laddning under körning eliminerar också behovet av driftstopp för att ladda batterierna, vilket sparar tid," säger han.

Andra fördelar med den elektriska vägen:

    • Den använder befintlig väginfrastruktur
    • Den har hög effektivitet, vilket kan sänka kostnaderna
    • Elektricitet kan produceras från förnybara källor som sol-, vind- och vattenkraft

Så fungerar det

Elonroads koncept innebär en elektriskt ledande skena som kan monteras på vägen alternativt byggas in i vägen.

Versionen som monteras ovanpå vägen är fastsatt mot asfalten via monteringsplattor. Då profilens sidor endast lutar 10 grader är det smidigt att byta körfält. Det andra alternativet görs sig bäst på motorvägar då profilen är nedsänk och ligger i linje med den omgivande asfalten.

Vid körning ansluts en strömavtagare under fordonet till den elektriska skenan via glidkontakter. Den elektrifierade vägen är endast aktiv när fordonet passerar vilket gör den säker i en stadsmiljö.

Den elektrifierade vägen kan leverera upp till 300 kW laddning med 97% effektivitet under körning. Förutom att driva fordonet framåt ger detta tillräckligt med laddning för att för varje körd kilometer ge tre extra kilometer i räckvidd.

elonroad järnväg på landsväg
Elonroad-laddningsskenan i aluminium kan vara inbäddad i alla vägar.

 

Fakta

Hydro
Hydro är ett helt integrerat aluminiumföretag med 35 000 anställda i 40 länder som kombinerar lokal expertis, räckvidd i världen och oöverträffad kapacitet inom FoU. Förutom produktion av primär aluminium, valsade och extruderade produkter och återvinning extraherar Hydro bauxit, förädlar aluminiumoxid och genererar energi till att vara det enda 360° -företaget i den globala aluminiumindustrin. Företaget har sitt huvudkontor i Oslo.

Elonroad
Vår vision är att elektrifiera hela transportsektorn och göra fossil bränsle till en historia. Med ren energi från sol, vind och hav i en växande laddningsinfrastruktur som är tillgänglig för alla, och med gradvis fler och mer självkörande fordon delade på ett smart sätt kommer drastiskt minskade koldioxidutsläpp att följa.

Kontakt

Recommended for you