Skip to content

Hydro investerar i en grönare och mer hållbar framtid

Omsmältverket i Sjunnen strax utanför Vetlanda har investerat i ett nytt rökgasfilter för rening av rökgaser. Därmed uppfyller Sjunnenfabriken EU-kraven på utsläpp av stoft från omsmältning av aluminium. Investeringen på 14 miljoner ger renare utsläpp och det skapar också förutsättning för att återvinna såväl lackerat skrot som skrot från slutkunden.

""
Omsmältugnen i Sjunnen

Fabriken med sina 30 medarbetare har ett rykte om sig att producera aluminiumgöt av hög kvalitet som dagligen skickas till Hydros olika anläggningar i Norden för att bli nya aluminiumprofiler.

– Det ligger helt rätt i tiden att kunna ta hand om lackerade profiler som vi levererar till våra kunder och smälta om dem för att tillverka nya produkter, säger Christoffer Johansson, fabrikschef i Sjunnen.

Rökgasrening i Sjunnen

Under semesterperioden har man även installerat utrustning för att tillsätta syrgas. Syret används för att få en effektiv förbränning av kolväten som bildas vid omsmältning av förorenat eller lackerat skrot. Hydro har tydliga visioner för framtiden med lägre utsläpp av växthusgaser och en ökad återvinning av aluminium. Satsningen i Sjunnenfabriken är ett led i detta hållbarhetstänk. Genom att ta emot mer tredjepartsskrot från marknaden minskar det globala CO2-utsläppet.

– Utöver de rent miljömässiga fördelarna kommer våra kunder att erbjudas en mer hållbart producerad produkt, förklarar Christoffer.

Tekniken som installerats är beprövad förklarar Daniel Petersson, Hydros projektledare för installationen.

– Vi har en kontinuerlig mätning utav utsläpp av stoft som vi redovisa till myndigheterna. Men myndigheterna kommer också göra sina stickprovsmätningar, speciellt nu i början.

Christoffer Johansson avslutar med att säga att han ser investeringen som en viktig del i Hydros fortsatta utveckling av verksamheterna i Vetlanda och Finspång.

 

ulrika-kroon

Ulrika Kroon

Marketing Manager, Hydro Extrusions

Recommended for you