Skip to content

Hydro utökar kapaciteten för hållbart aluminium i Sjunnen

Pressverksamheten startas upp igen för att möta en kraftigt ökad efterfrågan på hållbara aluminiumprofiler.

Vy över Vetlanda
Vy över Vetlanda

Den tidigare nedlagda aluminiumpressen i småländska Sjunnen får nytt liv. P2, kort för Press 2, kommer återigen att vara i drift framåt hösten och därmed öka Hydro Extrusions Sveriges kapacitet med ca 20%. Beslutet bygger främst på en kraftigt ökad efterfrågan på aluminiumprofiler inom i stort sett alla branscher för Hydro Extrusions. 

Omstart och omsmältning

I takt med att världen har öppnat upp i spåren av covid-19 har efterfrågan på högkvalitativa och hållbara aluminiumprofiler ökat. För att möta marknadens behov har Hydro Extrusions Sverige beslutat att starta upp den nedlagda aluminiumpressen i Sjunnen, strax utanför Vetlanda.

Verksamheten kommer att vara igång från och med hösten 2021. I Sjunnen ligger även Hydro Extrusions omsmältverk där aluminiumskrot smälts om till aluminiumgöt som blir till nya aluminiumprofiler i Hydros olika anläggningar. Tillskottet av ytterligare en press gör att Hydro Extrusions Sverige ökar sin kapacitet med ca 10.000 ton.

Kapacitetsökningen gör att vi kan accelerera vår strategi, öka volymerna och korta ledtiderna ytterligare. Satsningen i Sjunnen är viktig för Hydros kunder och för den lokala regionen 
–Jonas Bjuhr, VD

– Aluminium är framtidens material och ger företag nya möjligheter i allt från design till återvinning. Att vi nu kan starta upp P2 är ett bevis för att hållbart aluminium behövs och att våra produkter verkligen gör skillnad. Kapacitetsökningen ökar vår flexibilitet och gör att vi kortar ledtiderna ytterligare, säger Jonas Bjuhr, VD på Hydro Extrusions Sverige.

I samband med att P2 sätts i drift i Sjunnen omorganiserar Hydro Extrusions avdelningen Profilverktyg. Samtliga medarbetare kommer att erbjudas nya tjänster vid anläggningen i Sjunnen och inom Hydro Extrusions verksamhet i och omkring Vetlanda.

Kontakt

Erika Ahlqvist
Erika Ahlqvist

Erika Ahlqvist

Vice President, People, communication and sustainability, Hydro Extrusions

Recommended for you