Skip to content

Förnybar energi och aluminium

Samtidigt som energieffektiv återvinning är en av de många fördelarna med aluminium så går det åt ganska mycket energi för att framställa nytt aluminium. Vi använder därför förnybar energi och modern teknik för att göra vår produktion av primäraluminium så ren som möjligt.

Water in motion

Vattenkraft – Hydros källa

Hydro är kanske mest känt som världens enda fullt integrerade aluminiumföretag, men vårt namn avslöjar att vi en gång faktiskt var pionjärer inom vattenkraftproduktion. Allt tog sin början 1906 då vi byggde ett vattenkraftverk vid Svelgfoss, nära Notodden i Norge för att försörja vår första salpeterfabrik med energi.

Vattenkraft och aluminiumproduktion

År 1963 öppnade vi vår första aluminiumfabrik som drevs med vattenkraft på Karmøy, en ö utanför Norges västkust. Detta innebar också början på Hydros resa mot att bli världens ledande företag inom hållbar aluminiumproduktion.

I dag har vi drygt 20 vattenkraftverk runtom i Norge som producerar omkring 10 TWh ren och förnybar energi varje år för vår aluminiumproduktion.

Förnybar energi och miljön

Det går åt ganska mycket energi för att producera aluminium. Därför är det särskilt viktigt att använda energikällor som efterlämnar ett litet koldioxidavtryck. En aluminiumfabrik som använder kolenergi, vilket är ganska vanligt i många delar av världen, har fem gånger högre koldioxidutsläpp än en fabrik som använder el från förnybara källor. Vår huvudstrategi är därför att expandera våra verksamheter i de delar av världen där vi använder energi med nollutsläpp såsom vattenkraft, vindkraft, solkraft och liknande.

Hydro Karmøy – fortfarande föregångare

Vi vill fortsätta leda utvecklingen när det gäller renare energi och effektivare produktionsmetoder för primäraluminium. Hydro Karmøy spelar nu en viktig roll i vår största satsning för att modernisera och effektivisera produktionsmetoder för att minska vår energiförbrukning. Baserat på HAL4e-teknik från vårt forskningscenter i Årdal, Norge, kommer Hydro Karmøy att minska energiförbrukningen med 15 procent jämfört med genomsnittet i världen samt utveckla andra innovationer som kommer att stärka vår position som världens ledande hållbara aluminiumproducent.