Skip to content
Agnes Oppistov Lykkebø

Sådan far, sådan dotter

mars 01, 2019

Johan Oppistov och hans dotter Agnes jobbar båda på kraftverket Røldal i norska Hordaland, bara ett stenkast från gården där de är födda och uppvuxna. Med andra ord har de alltid haft nära till jobbet.

Människor är olika, och det kan även utmaningar vara. För över hundra år sedan byggde Hydro världens största och mest avancerade vattenkraftverk på ena sidan av bergsplatån Hardangervidda. Banbrytande teknisk expertis lade grunden för världens första framgångsrika produktion av gödselmedel i de norska orterna Notodden och Rjukan.

I början av 1960-talet, när Johan var 17 år, hjälpte han till att bygga kraftverket Røldal på andra sidan av bergsplatån. Projektet var inte särskilt populärt bland de lokala bönderna, eftersom det ledde till att 17 gårdar hamnade under vatten. Men tack vare kraftverket kunde man börja framställa aluminium på Karmøy 1967.

Johans dotter, Agnes Oppistov Lykkebø, har också bidragit till att bygga upp kraftverket, men i dag är hennes huvudsakliga uppgift att föra verksamheten framåt. Och förbättra den varje dag. Hydro Karmøy, världens mest energieffektiva och framtidsorienterade aluminiumfabrik, står nämligen under ständig utveckling.

Ett oväntat yrkesval

Agnes yrkesval berodde delvis på det faktum att hon ville göra något annat än vad som förväntades av en flicka uppväxt på en gård, även om hon säkert också påverkades av sin pappa och möjligheten att hitta ett intressant jobb nära hemmet. När hon började som skifttekniker på kontrollstationen i Nesflaten 1993, direkt efter att ha avslutat sina studier, hade hon redan sommarjobbat där i flera år, bland annat som inspektör av kraftledningar.

När hon var liten brukade hon leka på betongtrapporna utanför entrén, så hon kände till sin nya arbetsplats väl. Men som ung ingenjör var det ändå skönt med en pappa som kunde svara på alla ”dumma” frågor – någon som var kritisk men samtidigt ville att hon skulle lyckas. Det visade sig snart att det inte bara var hennes pappa som var mån om sina medarbetare på Hydro. Agnes har visat samma omsorg genom sina många olika befattningar på verket: produktionschef, verksamhetskoordinator, underhållschef och nu senast supportansvarig.

Elektrisk ström, förnybar energi och aluminiumproduktion

De senaste 25 åren har bjudit på intressanta och varierande utmaningar, arbetsuppgifter och projekt, alltid med stort fokus på säkerhet. Även om Johan tycker att det ibland går lite till överdrift, håller han med sin dotter om att säkerheten är viktig. När man jobbar med högspänning, enorma transformatorer och vatten under högt tryck krävs det att man är noggrann och försiktig. De över 50 år gamla anläggningarna är gedigna och väl underhållna, och inom den närmaste framtiden planeras en omfattande renovering.

Dagens kraftproduktion är mer marknadsdriven och dynamisk än på 1960-talet. På den tiden handlade det främst om att säkerställa stabil energi till aluminiumproduktionen. I dag ligger fokus mer på maskiner som gör det lättare att anpassa verksamheten efter olika marknader. Produktionen regleras uppåt eller nedåt beroende på prisfluktuationer och mängden vatten i magasinen. Utmaningen ligger fortfarande i att förvalta och utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt, både för Hydro och de lokala samhällena.

Nu som då tillhör framtiden dem som skapar verkligt värde.

Vi är aluminium.

Recommended for you