Skip to content
Camilla Broms
Camilla Broms

Med samarbete som ledord

september 12, 2019

Camilla Broms är den omtänksamma och stabila ledaren. Hon trivs bäst med att se sina barn leva och utvecklas, och sina kollegor skratta och trivas. Hon bor idag i Finspång, där hon har sina rötter.

Camilla började som CNC-operatör i vår produktion 2012. Med ett lugn och en stor dos driftighet tog hon en given plats i fabriken. Under åren som följde klev hon på utvecklingen i takt med att nya utmaningar presenterade sig. Hon har verkat som kapare, packare och truckchaufför, i dagsschema och på helgskift. När möjligheten att bli huvudskyddsombud öppnades kände Camilla att det var dags för en ny utmaning. Är det något hon verkligen uppskattar är det att själv planera och strukturera sitt arbete. Kamratskap och sammanhållning har alltid varit viktig för Camilla, som ser att den största utmaningen nu ligger i att hålla kontakt med sina medarbetare.

"Vi är idag nästan 200 människor på industrigolvet. Att hålla kontakt med alla vore omöjligt, även om jag har mycket gratis tack vare att jag kommer därifrån", säger Camilla. En öppen och tydlig kommunikation är eftersträvansvärd. Varje morgon ser hon därför till att ta ett varv genom fabriken med fingret i luften. Inte för att peka, utan för att snabbt få en känsla för hur vinden blåser; hur stämningen och klimatet är bland kollegorna är just nu.

Samarbete som ledord

Idag är Camilla huvudskyddsombud, engagerad i ledningsfrågor och sitter i styrelsen för IF Metall. Hon är spindeln i nätet och gillar att ha koll på läget. Trots att hon tidigare inte gärna varit särskilt förtjust i att prata inför folk, var det hennes inre våghals som fick henne att ta rollen som ledare och röst för en större grupp. Hennes motivation är att finnas och verka för andra. "Det fanns en sammanhållning i mina tidiga arbeten som präglat mig. Det var alltid nära och familjärt i ett öppet klimat. Det var ryggdunk och frågor över axeln och ”Jajamen, jag fixar det”. Det var liksom nära till hjälpen", säger Camilla. Idag handlar Camillas arbete om att hitta rätt sätt för chefer och medarbetare att samarbeta. Och hon älskar det. Hennes inspiration härrör ur människan, och hon bygger sina relationer kring starkt förtroende. Variation och dynamik är delar av hennes helhet som gör verklig skillnad. "Jobbet ska ju vara mer än en plats du går till. I skiftarbete syns sammanhållningens kraft som bäst. Det sociala samspelet är det absolut roligaste som finns", säger Camilla.

Personen under jackan

Som individ vill Camilla gärna ha mycket på sitt bord, och kan med lätthet jonglera flera moment samtidigt. Arbetet på Hydro blir för Camilla något av en tävling och utmaning. Hon drivs av sin egen nyfikenhet och vilja att lära sig nya saker. "Ingen kan allt på en gång, men du får lära dig springa medan du går", säger Camilla leendes och brett gestikulerande. Camilla är naturligt driven av sig. Hennes vision är att se en fabrik full av leenden. "Vi är ett gott gäng med fighters som respekterar varandra genom att lyssna och lösa problem", säger Camilla rakryggad. Att hon idag har en kontorsplats och bär tjänstemannajacka innebär inte att hon jobbar mer ensamt eller självständigt. Hon är samma människa med samma omtanke, på samma fabrik, i andra kläder. Det betyder att hon jobbar för och med fler.

Vi är aluminium.

Recommended for you