Skip to content
offshore rig

Ett unikt offshore-projekt

System 2000 Groups strängpressade aluminiumlösning till borrplattformen Rowan Norway är en inspirerande framgångshistoria. Den skyddar personalen och möjliggör maximal borrningsproduktivitet.

Det hela började när System 2000 Group (S2G) fick en förfrågan av Rigmar Services i Aberdeen om att utveckla och tillverka en automatisk horisontell skyddsjalusi till borrplattformen Rowan Norway. Systemet skulle skydda personalen på nedre däck och därmed säkerställa borrning helt utan driftstopp.

Hydro involverades i ett tidigt skede

Rigmar Services, en tjänsteleverantör inom olje- och gassektorn, hade fått i uppdrag att tillhandahålla ett system som kunde avskärma ”moonpool”-området, d.v.s. öppningen där borren går genom plattformens huvuddäck och vidare ner i havet. En av systemets viktigaste funktioner var att hindra föremål från att ramla ner från de övre nivåerna och skada personer som arbetar längre ner på plattformen.

Utan detta skyddssystem tvingas man alternera verksamheten mellan övre och nedre däck, vilket innebär en lägre produktivitet. Men om ”moonpool”-området är säkrat kan personal på alla nivåer fortsätta arbeta utan risk för skador.

Konstruktion och optimering

Hydro deltog aktivt i såväl konstruktions- som optimeringsprocessen. När S2G:s tekniker hade tagit fram och testat över 25 olika lösningar började Hydro utveckla ett pressverktyg för tillverkning av den profilsektion som skulle användas i projektet.

Hydro fick också i uppdrag att genomföra en FEM-analys, där företagets kompetens inom teoretiska modeller kom väl till pass. 3D-modeller skapades med hjälp av LS-DYNA, ett program som ofta används inom fordonsindustrin vid krocksimulering. Dessa användes sedan för att dynamiskt simulera falltestet innan det genomfördes i praktiken.

Helt unika profilsektioner

Med utgångspunkt från testresultaten var kunden villig att gå vidare med projektets tillverkningsfas, vilket ledde till leverans av flera ton helt unika profilsektioner som krävdes för att bygga en prototyp och genomföra ett falltest.

S2G planerade och genomförde falltestet, som bevittnades av Rigmar Services, Rowan Drilling, Conoco Phillips och DNV. Den horisontella skyddsjalusin klarade testet med glans och morgonen därpå hade nyheten spridit sig ända till Houston, USA.

Maximal säkerhet och produktivitet

Med ”Moonsafe”-systemet installerat har Rowan Norway nu en borrningsproduktivitet på hela 100 procent. Utöver målsättningen med förbättrad hälsa, säkerhet och produktivitet har systemet dessutom haft en positiv inverkan på arbetsmiljön i allmänhet. Tidigare kunde temperaturen i ”moonpool”-området sjunka en bra bit under nollstrecket, men tack vare skyddsjalusin kan man nu stänga ute väder och vind.

– I samarbete med Hydros konstruktörer kunde vi tillverka en unik lösning som uppfyllde kundens behov till punkt och pricka, säger John Rowley på S2G.

Recommended for you