Skip to content
Jake2.jpg

Expertinsikt

– Hydros experter kan lösa kundernas problem innan de uppstår, men bara om vi får ta del av konstruktionsprocessen redan från början. Det är här de största fördelarna finns, både för oss och för dem, säger Jake Richardson, konstruktör på Hydro.  

Viktigt med flexibilitet

Han har jobbat som konstruktör på Hydro i nio år, men är nu för första gången involverad i plåtar och strängpressade profiler av aluminium. Tom Dixon-projektet har gett upphov till en ny typ av samarbete, mellan olika branscher och kompetensområden.  

– Vanligtvis arbetar jag strukturerat, med tydliga mål för allt: pris, konstruktion och tidsplanering. Men i Tom Dixon-projektet har det krävts ett mer flexibelt arbetsflöde. Ibland behöver man ha en plan för att få de resultat man vill. I andra fall måste man tillåta sig att frångå de strikta riktlinjerna för att skapa något unikt, säger Jake.     

Övervinna utmaningar 

Han jobbar normalt sett med större projekt, där hans roll är att leda processen, ge råd om konstruktion och tillverkning samt samla information om materialen. I Tom Dixon-projektet fick han utnyttja all sin kompetens. 

– Den största utmaningen var att hitta någon som kunde pressa stolens säte i ett stycke. Det var viktigt att den klarade nödvändig belastning utan att deformeras. Alla våra experter samarbetade för att lösa denna fråga, och jag är stolt över att vi lyckades till slut, säger han.  

Jake_action.jpg

Framtiden för aluminium 

Nya industrier får upp ögonen för de många positiva egenskaperna hos aluminium. Inom medicinteknik kan lätta och hållbara instrument av aluminium bidra till att forma framtidens sjukvård. Inom kollektivtrafiken används ett nytt flytande aluminiumgolv för att minska ljud och vibrationer i tåg, vilket gör resan mer bekväm.  

– Det är en spännande utveckling. Vi arbetar med en rad olika industrier, och jag tror att det finns möjligheter för alla företag att på något sätt använda aluminium i sina produkter. Det skulle vara naivt att säga att materialet fungerar i alla konstruktioner, men möjligheterna är oändliga, säger han.   

Minskad miljöpåverkan

Hållbarhet definierar hur en verksamhet bedrivs och hur produkter tillverkas. Framställningen av aluminium har minst miljöpåverkan om Hydros experter kan samarbeta med kunden och se till att produkten går att återvinna. Jake Richardson uppmuntrar formgivare och ingenjörer som funderar på att använda aluminium att ta kontakt så tidigt som möjligt i konstruktionsprocessen.  

– Ett samarbete redan från starten innebär att vi kan erbjuda hållbara lösningar till bättre priser och ge vägledning baserat på vår erfarenhet från andra projekt. Detta är med största sannolikhet information som kunden inte känner till, och som i många fall är avgörande för projektets framgång. 

Recommended for you